Başvuru Nasıl Yapılır?

Bir Grundtvig Gönüllü Proje başvurusu yapmak için aşağıdaki işlemlerin sırasıyla yapılması tavsiye edilmektedir:

1. Başvuru Formunu Online Doldurmak

Başvuru sahibi Grundtvig Gönüllü Projeleri Başvuru Formu'nu hiç bir bölümü eksik kalmayacak şekilde tam olarak doldurmalıdır. Başvuru formunu doldururken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 •  Ortak Sayısı

Grundtvig Gönüllü Projeleri, Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)'na üye iki farklı ülkeden iki kuruluşun ortaklığı şartını taşımalıdır. Programa üye ülkeler için tıklayınız.

Ortaklardan biri mutlaka AB üyesi bir ülkeden olmalıdır. Bu nedenle Türkiye'den başvuracak bir kuruluş, AB'ye üye olmayan bir ülke kuruluşu ile ortak bir Gönüllü Projesi yapamaz.

 • Başvuru Kriterlerine Uygunluk

Başvurular, 2013 için Hayatboyu Öğrenme Programı Genel Teklif Çağrısı ile Ulusal Teklif Çağrısı'nda açıklanan başvuru kriterlerine uygun şekilde 28 Mart 2013 tarihine kadar sunulmalıdır.

 • Başvuru Dili

Başvuru formu AB'nin resmi dillerinden birinde doldurulmalıdır, ancak eğer proje başvurusu İngilizce dışında bir dilde doldurulmuşsa, orijinali ile birlikte İngilizce çevirisi de mutlaka sunulmalıdır.

 • Başvuru Formunu Doldurma Şekli

Başvuru formu bilgisayrla doldurulmalıdır.  Elle doldurulan formlar dikkate alınmaz.

 • Başvuru Formunun Uygun Şekilde Doldurulması

Başvuru formunun 1.1, 5. ve 6. bölümlerini ortaklar birlikte, 1.2, 2., 3. ve 4. bölümleri ise ayrı ayrı doldurulmalıdır. Bu şekilde doldurulan formları her ortak 28 Mart 2013 tarihine kadar kendi ulusal ajansına sunmalıdır.

 • Başvuru Formunun İmzalanması

Başvuru formunun Bölüm 4'deki Declaration (Beyan) bölümü başvuru sahibi kuruluşun en üst düzeydeki yasal yetkilisi tarafından mutlaka imzalanmalı ve mühürlenmelidir. İmza ve mühür orijinal (ıslak imzalı) olmalıdır.

 • Nüsha Sayısı

Tamamlanmış başvuru formu bir (1) nüsha olarak sunulmalıdır.

 • Elektronik Başvuru Formu

Başvuru formunun kağıt formatının yanı sıra elektronik (cd veya dvd) ortamda bir kopyası da başvuru ile birlikte sunulmalıdır.

2. Başvurunun Sunulması

Tamamlanan başvuru formu 28 Mart 2013 tarihine kadar diğer ek belgelerle birlikte Başkanlığımızın aşağıdaki adresine elden ya da posta ile teslim edilmelidir:

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / Grundtvig Programı Koordinatörlüğü
Mevlana Bulvarı No: 181 06520 Balgat/Ankara

 • Başvuruda Teslim Edilecek Dokümanlar

Grundtvig Gönüllü Projesi için başvuru yaparken aşağıdaki dokümanların tamamının sunulduğundan emin olunmalıdır:

  - Grundtvig Gönüllü Projesi Başvuru Formu (Grundtvig Application Form 2013 for Senior Volunteering Projects),
  - Başvuru formunun kağıt formatının yanı sıra elektronik (cd veya dvd) ortamda bir kopyası.

Son Başvuru Tarihi

Grundtvig Gönüllü Projeleri için yılda bir defa başvuru alınır. 2013 Teklif Çağrısı döneminin son başvuru tarihi 28 Mart 2013 'dir.

Bu tarih başvuru formlarının postaya veriliş tarihidir. Son başvuru tarihinden sonra teslim edilen veya postaya verilen başvurular kesinlikle kabul edilmez ve geçersiz sayılır.