Untitled Document

Ne Kadar Hibe Sağlanır?

Grundtvig Asistanlığı uzun süreli bir faaliyet olduğu için Asistanlıklarda kişiye seyahat ve seyahata ait hibeleri harcıraha dahil olarak verilir. Bu miktarlar aşağıdaki harcırah tablosunda belirtilmiştir. Ayrıntılı hibe kalemleri aşağıdaki gibidir:

1. Seyahat: 

Grundtvig Asistanlığı uzun süreli bir faaliyet olduğu için seyahat miktarı harcırahın içinde götürü (lump sum) olarak verilmektedir. Seyahat hibesi götürü olarak harcırah hibesinin içinde verileceğinden herhangi bir harcama belgesi (fatura ya da bilet) sunma zorunluluğu yoktur. Ancak seyahatin gerçekleştiğini kanıtlayan belgeler (biniş kartları gibi) Grundtvig Asistanlığı Nihai Raporu ile birlikte Başkanlığımıza sunma zorunluluğu vardır.

2. Harcırah: 

Asistanlığın süresine göre yararlanıcılara seyahat dahil olmak üzere, haftalık ve günlük olarak hesaplanan miktarlarda harcırah ödenir. Bu miktarlar Türkiye’den katılacak yararlanıcılar için azami miktarlardır. Grundtvig Asistanlarına ödenecek harcırah miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

 

 

Ülke

Seyahat ve Giriş/Çıkış Vize Masrafları Dahil

Onüç Haftanın Toplam Miktarı (€)

Her Hafta İçin İlave Edilecek Haftalık Miktar (14-45 hafta) (€)

Avusturya - AT

3.630

202

Belçika - BE

3.429

190

Bulgaristan - BG

2.282

123

İsviçre - CH

Türkiye’den hareketlilik mümkün değildir.

GKRY - CY

3.030

168

Çek Cumhuriyeti - CZ

3.037

168

Almanya - DE

3.218

179

Danimarka - DK

4.645

258

Estonya - EE

2.674

146

İspanya - ES

3.434

190

Finlandiya - FI

4.234

235

Fransa - FR

4.026

224

İngiltere - GB

4.663

258

Yunanistan - GR

3.251

179

Hırvatistan - HR

Türkiye’den hareketlilik mümkün değildir.

Macaristan - HU

2.886

157

İrlanda - IE

3.813

213

İzlanda - IS

Türkiye’den hareketlilik mümkün değildir.

İtalya - IT

3.834

213

Lihtenştayn - LI

Türkiye’den hareketlilik mümkün değildir.

Litvanya - LT

2.678

146

Lüksemburg - LU

3.435

190

Letonya - LV

2.706

146

Malta - MT

2.831

157

Hollanda - NL

3.622

202

Norveç - NO

Türkiye’den hareketlilik mümkün değildir.

Polonya - PL

2.641

146

Portekiz - PT

3.020

168

Romanya - RO

2.483

134

İsveç - SE

4.236

235

Slovenya - SI

3.244

179

Slovakya - SK

2.831

157

Türkiye - TR

Aynı ülke içindeki bir faaliyet için hibe sağlanmaz.

 

 

Seyahat Sigortası: Seyahat sigortası masrafları da harcırah kaleminden karşılanmalıdır.

3. Hazırlık Hibe Miktarı: 

Bu kalem kapsamında yararlanıcılara faaliyete gitmeden önce yabancı dillerini geliştirmek, kültürel ve pedagojik hazırlıklar yapmak amacıyla, başvuru formunda talep edilmesi şartıyla hazırlık yapmak (kısa süreli bir kursa gitmek, gidilecek ülke ile ilgili kitap, araç-gereç almak gibi) için bir miktar hibe talep verilebilir. Yabancı dil, kültürel ve pedagojik hazırlık talebinde bulunanlara uygun bulunması halinde azami 250 Avro hibe verilir. Bu hibeden faydalanan kişilerin nihai raporlarında yabancı dil, kültürel ve pedagojik hazırlık yaptıklarını kanıtlama zorunluluğu vardır. Yabancı dil hazırlığı yapmak amacıyla yabancı dil eğitimcileri bu hibeden yararlanamazlar.

4. Özel İhtiyaçlar Hibe Miktarı: 

Seyahat esnasında veya yurt dışında bulundukları süre içinde özel ihtiyaçları olabilecek olan engelli (engelliler için refakatçi talepleri de kabul edilebilir) veya dezavantajlı kişiler engellilik/dezavantajlılık durumuna göre ek hibe talep edebilirler.

Refakatçılara da yararlanıcıya ödenen seyahat ve harcırah miktarları ödenir.

Başvuru sahibi başvuru formunda yukarıda açıklanan harcama kalemlerinin herhangi birinden daha az talep etmişse, talep ettiği miktar (lar) kabul edilir.

Not: Harcırah dışındaki tüm harcamalar için belge (fatura, fiş, dekont,makbuz, uçak biniş kartları vs.) tutma ve bunların kopyalarını nihai rapor ile birlikte Başkanlığımıza sunma zorunluluğu vardır.