Başvuru Nasıl Yapılır?

Grundtvig Asistanlığına başvurmak için aşağıdaki işlemlerin sırasıyla yapılması tavsiye edilmektedir:

Ev Sahibi Kuruluştan Kabul Belgesi Almak

Başvuru sahibi, yurtdışındaki ev sahibi kuruluştan kabul belgesi almalıdır. Kabul belgesi, başvuru sahibi adına düzenlenmiş, asistanlık süresini ve programını içeren ve ev sahibi kuruluşun en üst düzeydeki yasal sorumlusu tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olmalıdır. İmza ve mühürler ıslak olmalıdır, e-posta, faks gibi belgeler kabul edilmez. Ev sahibi kuruluşta aranan bazı şartlar vardır. Bunlar:

Ev sahibi kuruluş mutlaka AB üyesi bir ülkede olmalıdır. Başka bir deyişle, Türkiye’den başvuracak bir asistan adayı EFTA/EEA veya aday ülke statüsündeki bir ülkede bulunan kuruluş için başvuramaz.

Ev sahibi kuruluş, yetişkin eğitimi alanında faaliyet göstermelidir.

Başvuru Formunu Online Doldurmak

Başvuru sahibi, Grundtvig Asistanlığı Başvuru Formunu online doldurmalıdır. Form hiçbir soru ve bölüm boş bırakılmadan eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Form doldurulduktan sonra online olarak gönderilmelidir ("submit" edilmelidir). Submit edilen formun ayrıca çıktısı alınmalı ve beyan (declaration) bölümü hem başvuru sahibi hem de kuruluş yasal yetkilisi tarafından (çalışmayan kişilerin sadece kendilerinin imzalaması yeterlidir) imzalanmalı ve mühürlenmelidir. Çıktısı alınan başvuru formu ayrıca imzalı olarak da sunulmalıdır.

Yabancı Dil Belgesi

Başvuru sahibi, Asistanlığın yapılacağı dili bildiğini belgelemelidir. Dil belgesinin orijinal olması ya da noter onaylı olması gerekmez. Yabancı dil kriterleri için Ulusal Şartlara bakınız.

  • Başvuru Formunun Elektronik Olarak Sunulması:

Başvuru formu ayrıca elektronik olarak (CD/DVD'ye) kaydedilmelidir.

  • Başvurunun Sunulması:

Tamamlanan başvuru formu 28 Mart 2013 tarihine kadar 1 orijinal nüsha (mühür ve imzalar ıslak olmalıdır) olarak ekleri ile birlikte Başkanlığımızın aşağıdaki adresine, son başvuru tarihlerinden önce elden ya da posta ile teslim edilmelidir:

T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / Grundtvig Program Koordinatörlüğü
Mevlana Caddesi No: 181, 06520, Balgat/ANKARA

Son Başvuru Tarihi

Grundtvig Asistanlığı için yılda bir defa başvuru alınır. 2013 Teklif Çağrısı döneminin son başvuru tarihi 28 Mart 2013 ‘dir.

Son Faaliyet Tarihi

Grundtvig Asistanlığı faaliyeti en erken 01 Ağustos 2013'de başlar ve en son 31 Temmuz 2014 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

Başvuruda Teslim Edilecek Dokümanlar

Başvuru yaparken aşağıdaki dokümanların tamamının sunulduğundan emin olunmalıdır:

Grundtvig Asistanlığı Başvuru Formu (Application Form 2013 for Grundtvig Assistantships),

Ev sahibi kuruluştan alınan kabul belgesi (bu belgenin içinde ya da ek olarak faaliyet programı da yer almalıdır),

Yabancı dil belgesi,

Başvuru formunun cd/dvd’ye kayıtlı hali.

İlgili Linkler

Grundtvig Asistanlığı Başvuru Formu