Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Projeleri

Faaliyetin Tanımı ve Amacı

Grundvig öÄŸrenme programı yetiÅŸkin örenciGrundtvig Öğrenme Ortaklıkları projeleri ülke merkezli (decentralized) yani başvuruların alınması, değerlendirilmesi, hibe sağlanması, izlenmesi ve denetimleri Türkiye’deki ulusal ajans görevini yapan Merkez Başkanlığımız tarafından yürütülen bir programdır. 

En geniş anlamıyla Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları projeleri, yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında küçük ölçekli işbirliği faaliyetleridir. Öğrenme Ortaklıkları projeleri, sürece odaklanır ve kendi eğitim faaliyetlerine Avrupa işbirliğini katmak isteyen kuruluşların katılımını genişletmeyi amaçlar.

Bir Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları projesinde en az üç ülke kuruluşunun eğitimcileri ve öğrenicileri kendi kuruluşları ve çevrelerindeki topluluklar için ortak fayda taşıyan bir veya daha fazla konuda işbirliği yaparak birlikte çalışırlar. Bu şekilde tecrübe, uygulama ve yöntem/metod değişimi, Avrupa’nın farklı kültürel, sosyal ve ekonomik yapısını ve ortak ilgi alanlarının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunurlar.

Katılımcı kuruluşlar, uluslararası faaliyet yapmak ve bunları izlemek, değerlendirmek ve kendi bölgelerindeki faaliyetlerle ilişkilendirmek için mali açıdan desteklenirler. Ayrıca ulusal düzeydeki başka kuruluş ve makamlarla işbirliği yapmaları, fikirleri ve faaliyetleri için daha sağlam bir dayanak temin etmeleri ve bunları yaygınlaştırmalarına olanak sağlayacak alanlar açmaları için teşvik edilirler. Katılımcı kuruluşların desteklenmesiyle, uluslararası değişimin değerinin artırılması, iyi uygulamaların desteklenmesi ve böylelikle sonuçların etkisinin yaygınlaşması amaçlanmaktadır.

Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları projeleri iki tür faaliyet alanı ile ilgili olabilir:

a) Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları projeleri öğrenici katılımına odaklanabilir ki temelde bu projeler yetişkin öğrenici katılımını hedefler. Bu kapsamda, öğreniciler projeye aktif olarak katılmalı ve uluslararası hareketlilik faaliyetlerinden mümkün olduğunca çok yararlandırılmalıdır.

b) Yetişkin eğitiminin yönetimi ve/veya eğitim metodları ile ilgili Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları projeleri kapsamında yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmenlere, eğitmenlere ve yetişkin eğitimi yöneticilerine bilgi ve tecrübe değişiminde bulunmaları ve ihtiyaçlarını karşılayacak yöntem ve metodları birlikte geliştirme ve yeni kurumsal ve pedagojik yaklaşımları deneme ve uygulama imkanı sağlanır.

Her iki durumda da yerel otoriteler, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar gibi yerel toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılabilir.

Tüm Öğrenme Ortaklıkları projelerinde dezavantajlı sosyal gruplara mensup kişilere önem verilmesi beklenir.

Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları projeleri yetişkinlerin eğitimiyle ilgili olmak şartıyla hemen hemen her konuda yapılabilir. Bu projeler kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilebilir:

 • Projeye dahil olan tüm kuruluşlar arasında toplantılar ve seminerler düzenlemek,
 • Proje faaliyetlerinde yer alan personel ve öğrenicilerin değişimleri (ülkelerarası hareketlilik),

 • Mümkün olan her türlü araçla ve özellikle de bilgi ve iletişim teknolojilerini (örneğin, internet siteleri, e-posta, video-konferans gibi) kullanarak tecrübe ve iyi uygulamaların değişimi,

 • Teknik objelerin, çizimlerin ve projeyle ilgili sanat eserlerinin yapımı,

 • Alan çalışmaları, proje araştırmaları vs.,

 • Gösteriler (örneğin; tiyatro oyunları, müzikaller vs.),

 • Projede yer alan kişilerin projenin çalışma dil(ler)inde yeterli düzeye gelmelerini sağlamak amacıyla dil hazırlığı yapılması (linguistik hazırlık),

 • Benzer alanlarda çalışan başka projelerle işbirliği, bölgedeki başka kuruluşlarla tecrübe alış-verişi vs. Bu tür faaliyetlere merkezi Grundtvig Çok Taraflı Projeleri ve Çok Taraflı Ağları kapsamında yapılan aktivitelere katılım da söz konusu olabilir,

 • Öz değerlendirme faaliyetleri (kuruluşların projeyle ilgili çalışmalarının kendileri tarafından değerlendirmeye tabi tutulması),

 • Sergi, fuar ve tanıtım gibi organizasyonların yapılması, faaliyetlerle ilgili bilgi materyali veya dokümantasyonun üretimi ve yaygınlaştırılması,

 • Proje deneyimlerinin ve çıktılarının yaygınlaştırılması.

Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Projesi Nasıl Hazırlanır?

Bir Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları projesi hazırlamak için sırasıyla aşağıdaki sürecin takip edilmesi tavsiye edilmektedir:

 • Grundtvig Programının hedeflerine uygun olarak kuruluşunuzu da ilgilendiren ve üzerinde çalışmak istediğiniz bir konu (sorun) seçmek,
 • Seçtiğiniz konu hakkında projenizin amaç ve hedefleri ile bunlara ulaşmak için izleyeceğiniz yöntem, metod ve çalışma planınızı belirlemek,

 • İki yıllık bir taslak program hazırlamak,

 • Potansiyel başvuru sahiplerine başvuru şartları ve öncelikleri gibi konularda bilgiler sunan Genel Teklif Çağrısı ve Ulusal Teklif Çağrısını okumak,

 • Projede koordinatör olmak istiyorsanız projenize Avrupa’dan en az iki ortak daha bulmak,

 • Herhangi bir projede koordinatör değil de sadece ortak olmak istiyorsanız, üzerinde çalışmak istediğiniz konu ile alakalı bir proje bulmak,

 • Ortaklarınızla (ve koordinatörle) birlikte başvuru formunu uygun şekilde doldurmak (başvuru formu),

 • Başvuru formunu kuruluşunuzun en üst düzeydeki yetkilisine imzalatmak,

 • Başvuru formunu son başvuru tarihinden önce Başkanlığımıza, istenen diğer ek belgelerle birlikte elden veya posta ile teslim etmek.

İlgili Linkler ve Dökümanlar

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru Şartları Nelerdir?

Ne Kadar Hibe Sağlanır?

Değerlendirme Sonrası Süreç

EST Sunu

2012 Öğrenme Ortaklıkları Nihai Rapor Sunu

2013 Öğrenme Ortaklıkları Başlangıç Toplantısı (10-11 Ekim) Sunusu