Ne Kadar Hibe Sağlanır?

Grundtvig Çalışma Grubu başvurusu kabul edilen kuruluşlara (başvurusu kabul edilen başvuru sahiplerine “yararlanıcı” denir) organizasyon, katılacak kişilerin seyahat ve iaşe-ibate giderleri, hazırlık ve özel ihtiyaçları gibi giderlerinin karşılanması için hibe sağlanır.

1. Organizasyon Hibesi :

Grundtvig Çalışma Grupları için 2013 yılı Teklif Çağrısı döneminde organizasyon giderleri için, Avrupa Komsiyonu’nun belirlediği miktarda götürü bedelde (lump sum) hibe sağlanacaktır. Her ulusal ajans, kendi ülkesinden başvuru yapacak olan kuruluşların alabilecekleri azami hibe miktarlarını belirlemiştir. Türkiye için bu miktar aşağıdaki gibidir:

Ülke

Hibe miktarı

(€)

Türkiye

2.945

Çalışma Grubu başvurusu kabul edilen kuruluşlara ödenecek olan bu hibe, götürü usülde (lump sum) ödenir. Yani bu hibe karşılığında herhangi bir harcama belgesi talep edilmez. Bu hibe, organizatör kuruluşun Çalışma Grubu ile ilgili organizasyon masraflarını karşılaması için verilir.

2.   Seyahat Ve Harcırah Hibesi: 

Çalışma Grubu başvurusu kabul edilen kuruluşlara ayrıca, her bir katılımcı için seyahat masraflarının da dahil olduğu her gün için götürü usülde (lump sum) harcırah ödenir. Bu hibeyle organizatör kuruluş, her bir katılımcının seyahat ve iaşe-ibate (konaklama ve yeme-içme) masraflarını karşılamalıdır. Çalışma Grubu en az 5 gün olması gerektiğinden, aşağıda ilgili harcırah miktarlarını gösteren tablo 5 günlük toplamdan başlayarak yol dahil 12 günlük harcırah miktarlarını göstermektedir:

Ülke

Seyahat ve Giriş/Çıkış Vize Masrafları Dahil

Beş Günün Toplam Miktarı (€)

Altı Günün Toplam Miktarı (€)

Yedi Günün Toplam Miktarı (€)

Sekiz Günün Toplam Miktarı (€)

Dokuz Günün Toplam Miktarı (€)

On Günün Toplam Miktarı (€)

Onbir Günün Toplam Miktarı (€)

Oniki Günün Toplam Miktarı (€)

Türkiye

490

588

686

725

764

803

842

881

Tablodaki hibe miktarları Türkiye’ye gelecek katılımcılar için uygulanır. Başka bir ülkedeki bir Çalışma Grubuna Türkiye’den katılacak olan katılımcılara ise ilgili ülkenin ulusal ajansının öngördüğü harcırah miktarları uygulanır.

Harcırah miktarları katılımcılara değil, organizatör kuruluşa verilir. Organizatör kuruluş katılımcıların seyahat biletleri (vize, seyahat sigortası vs.) dahil tüm iaşe-ibate masraflarını karşılamak zorundadır.

3. Özel İhtiyaçlar Hibe Miktarı:

Kanıtlanması şartıyla, katılımcıların özel ihtiyacı olması (örneğin engelli olmaları gibi) durumunda refakatçı talep edebilirler. Refakatçılar için ödenecek hibe miktarları normal yararlanıcılar için uygulanan hibe miktarları ile aynıdır. 

Başvuru sahibi başvuru formunda yukarıda açıklanan harcama kalemlerinin herhangi birinden daha az talep etmişse, talep ettiği miktar (lar) kabul edilir.

Not: Grundtvig Çalışma Grupları için sağlanan hibeler götürü olduğundan herhangi bir harcama belgesi sunma zorunluluğu yoktur. Ancak nihai rapor sunulurken, faaliyetin gerçekleştirildiğini ve öngörülen sayıda katılımcının katıldığının belgelerle ispat edilmesi gerekir. Bu konudaki ayrıntılar Hibe Sözleşmesinde yer alır.