Grundtvig Çalışma Grupları

Faaliyetin Tanımı ve Amacı

Grundvig çalışma grupları seminer görseli

Çalışma Grupları pratik öğretme, çalıştırıcılık, rehberlik, yönetim becerileri gibi yeteneklerini geliştirmek amacıyla farklı ülkelerden, yetişkin okur-yazarlığı alanında çalışan profesyonelleri bir araya getirmeyi hedefleyen bir faaliyettir.

Bir araya gelen yetişkin okur-yazarlığı sağlayıcılarının aynı zamanda birbirlerinin bilgi, tecrübe ve yeteneklerini başka ülkelerin eğitimcileri ile paylaşmaları hedeflenmektedir. Okur-yazarlık konusunda sorunu olan yetişkinlere yönelik eğitimlerde Avrupa boyutunun daha iyi anlaşılması için mevcut ve potansiyel yetişkin eğitimi sağlayan eğitmen ve personelin, Avrupa ülkelerinin eğitim sistemleri ile yetişkin okur-yazarlığı durumları hakkındaki bilgilerini arttırmak ve yetişkinlere okur-yazarlık becerileri öğretmek için ihtiyaç duydukları özel yeteneklerini geliştirmek.   Çalışma Gruplarının, eğitmenlerin profili konusunda güçlü bir Avrupa bakış açısına sahip olması gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Programa iki şekilde başvuru yapılabilir:

A. Grundtvig Çalışma Grubu Düzenleme (organizatör kuruluş) Başvurusu: Tüzel kişiliği olan ve bir Çalışma Grubunu etkili ve verimli bir şekilde düzenleme kapasitesine sahip ve yetişkinlere bu tür bir eğitim faaliyeti sunmak isteyen ve aşağıda açıklanan “Organizatör Kuruluşlar İçin Başvuru Koşullarını” sağlayan kuruluşlar, Grundtvig Çalışma Grubu düzenlemek için başvuru yapabilir.

B. Çalışma Grubuna katılım Başvurusu: Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)’na üye herhangi bir ülkede ikamet eden ve yetişkin okur-yazarlığı alanında çalışan profesyonel kişiler bir Çalışma Grubuna katılmak için başvuru yapabilir.

Organizatör Kuruluşlar İçin Başvuru Koşulları

Genel Şartlar:

Başvuru sahibi kuruluş mutlaka LLP’ye üye bir ülkenin kuruluşu olmalı ve bu ülkelerden birinde konuşlu olmalıdır.

Başvuru sahibi kuruluş, tüzel kişiliğe sahip olmalı ve bir Çalışma Grubunu etkili bir biçimde düzenleyecek kapasiteye sahip olmalıdır.

Çalışma Grubu düzenleyecek olan kuruluş; yetişkin okur-yazarlığı konusunda eğitim verme ve/veya doğrudan yetişkin eğitimi alanında çalışan bir kuruluş, enstitü, üniversite, okul, STK veya bir kamu otoritesi olabilir.

Ulusal Şartlar:

Genel şartları sağlayan kuruluşlar, 2013 Ulusal Teklif Çağrısı’nda yayınlanan ulusal şartları da sağlamalıdırlar. Grundtvig Çalışma Grupları için ulusal şartlar şunlardır: 

Kuruluşlar aynı teklif çağrısı döneminde tek bir Çalışma Grubu başvurusu yapabilirler. Büyük kuruluşlar her birim (genel müdürlük, müdürlük, fakülte, yüksekokul, enstitü gibi) başına tek bir başvuru yapabilirler. Birden fazla başvuruda bulunan kuruluşların tüm başvuruları değerlendirmeye alınmadan geçersiz sayılır.

2012 Teklif Çağrısı döneminde Çalışma Grubu faaliyeti kapsamında hibe alan kuruluşlar, 2013 Teklif Çağrısı döneminde başvuru yapamazlar.

Başvuru sahibi kuruluşların, düzenlemek istedikleri Çalışma Grubu konusunda tecrübe sahibi olmaları zorunludur. Başvuru sahiplerinin kendi faaliyet alanları ve özellikle yetişkin okur-yazarlığı dışındaki bir konuyla ilgili Çalışma Grubu başvuruları geçersiz sayılır.

Grundtvig Çalışma Gruplarının Konuları

Grundtvig Çalışma Gruplarının konuları yetişkin okur-yazarlığı eğitimi ile ilgili aşağıdaki alanları kapsamalıdır:

Pratik öğretme yetenekleri, teknikleri ve metodolojileri,

Okur-yazarlık eğitiminin içeriği ve sunulması,

Okur-yazarlık kursları veren kuruluşların yönetimi,

Okur-yazarlık eğitiminin sistem/politika bağlantılı konuları.

Yetişkin okur-yazarlığı (adult literacy), temelde yazma ve okuma becerisi kazanma olmasına rağmen yalnızca okuma-yazma eğitimi değildir. Aynı zamanda aşağıdaki alanları da kapsar:

  • ICT okur-yazarlığı (bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanma),
  • İşyeri okur-yazarlığı (işyerindeki kuralları anlama ve uygulama becerisi kazanma),
  • Çevre okur-yazarlığı (çevre bilinci kazanma),
  • Vs......

Çalışma Gruplarının Süresi

Grundtvig Çalışma Gruplarının süresi en az 5 gün, en çok 10 gün olabilir. Yol ile birlikte bu süre en çok 12 gün olabilir (örneğin, 5 gün çalışma + 2 gün yol = 7 gün, 10 gün çalışma + 2 gün yol = 12 gün şeklinde olabilir).

İlgili Linkler ve Dökümanlar

Başvuru Nasıl Yapılır?

Ne Kadar Hibe Sağlanır?

Başvuruların Değerlendirilmesi

2013 Çalışma Grupları Başlangıç Toplantısı Sunumu