Nihai Rapor

Belirli bir Teklif Çağrısı döneminde Merkezle hibe sözleşmesi imzalayan tüm kuruluşlar ilgili döneme ait sözleşmede belirtilen tarihte Merkeze nihai raporunu göndermekle yükümlüdürler. 

Nihai rapor, sözleşmede belirtilen faaliyet süresi sona erdikten ve tüm faaliyetler gerçekleştikten sonra alınır. Nihai raporda gerçekleşen tüm faaliyetlere ilişkin kesin bilgiler verilir. 

Mobility Tool 

Mobility Tool Hareketlilik Projelerinin yönetilmesi ve raporlanması için Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilmiş web platformudur.

ECAS-Mobility Tool Kayıt Rehberi

Mobility Tool Yararlanıcı Rehberi

Mobility Tool Giriş