Nasıl Başvurulur?

Erasmus+ Programı’na başvuru için aşağıdaki basamaklar takip edilmelidir:

1-      Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi
2-      Program Ölçütlerine Uygunluk Kontrolü
3-      Mali Şartların Kontrolü
4-      Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi

Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi

Erasmus+ Programından yararlanmak isteyen tüm kurum/kuruluşlar,  EU Login (Avrupa Komisyonu Kurum Kayıt Portalı) sistemine kayıt yaptırmak ve  OID (Organisation ID) numarası almak zorundadır.

OID numarası almak için izlenmesi gereken adımlar:

1. Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemine kayıt olunmalı ve bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır: EU Login Web Sayfası 

2. Kurum Kayıt Portalına giriş yapılarak başvuru yapacak kurum/kuruluş adına OID numarası alınmalıdır: Organisation Registration Portal

3. Kurum kaydı tamamlandıktan sonra aynı Portala aşağıda belirtilen yasal ve finansal belgelerin yüklenmesi gerekmektedir.

Tüzel Kişilik Belgesi

 

Finansal Yeterlilik Belgesi

Program Ölçütlerine Uygunluk Kontrolü

Başvuru sahipleri başvuru öncesinde aşağıdaki ölçütleri sağlamalıdır:

1) Uygunluk Ölçütleri
Uygunluk ölçütleri genel olarak proje türü, hedef grup ve böyle bir projeye hibe sağlamak için gerekli başvuru şartları ile ilgilidir. Eğer projeniz bu ölçütleri karşılamıyorsa, değerlendirmeye alınmaksızın reddedilir.

2) Eleme Ölçütleri
Başvuru sahipleri Avrupa Toplulukları genel bütçesinde uygulanan AB Finans Yönetmeliğinin 106 ve 107. Maddelerinde belirtilen şartlarda olmadıklarını beyan etmek zorundadırlar.  Başvuru sahipleri program kılavuzunun C bölümü Eleme Ölçütleri kısmında yer alan şartların herhangi birinin kapsamında iseler, Erasmus+ Programında yer almaktan men edileceklerdir.

3) Seçilme Ölçütleri
Seçilme ölçütleri, başvuru sahibinin projesini tamamlayacak finansal ve idari kapasiteye sahip olup olmadığının Ulusal Ajans tarafından değerlendirilmesine imkân verir.

 • Finansal kapasite, başvuru sahibinin proje boyunca kendi faaliyetlerini sürdürmesine imkân verecek düzenli ve yeterli mali kaynaklara sahip olması anlamına gelmektedir. Finansal kapasite kontrolü kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için yapılmaz.
 • İdari kapasite, başvuranın öngörülen projenin yürütülmesi için gerekli mesleki / kurumsal yeterlik ve yetkinliğe sahip olduğunu göstermesi anlamına gelmektedir.

4) Hibe Ölçütleri
Hibe ölçütleri, Erasmus+ Programı çerçevesinde Ulusal Ajansa hibe almak üzere sunulan projenin kalitesini değerlendirme imkânı veren göstergelerdir.

Hibe ölçütleri internet sitemizde yayımlanacaktır.

Mali Şartların Kontrolü

Hibe, aşağıdaki türlerden herhangi birinde olabilir:

- Belgelendirilmiş (gerçek) masrafların belli bir oranının ödenmesi
- Kişi / gün / ülke / ortak vs. başına belirlenmiş tutarlar (Birim masraf ölçeği) temelinde ödeme
- Götürü miktarlar
- Düz oranlı finansman
- Üsttekilerin bileşimi.

Mali şartların detayları için program kılavuzunda ilgili faaliyetin finansman kuralları bölümünü inceleyiniz. Ayrıca, “AB Hibelerinde Uygulanan Esaslar” hakkında bilgi edinmek için Program Rehberinin C Bölümünde ilgili başlığı okuyunuz.

Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi

Erasmus+ Programı başvuru formları https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home adresinde yayınlanmaktadır. 

 • Başvuru formu indirilmeden önce yukarıda anlatılan başvuru öncesi kayıt işlemi tamamlanmış olmalıdır.  
 • Başvuru formu doldurulurken Program Rehberi  ve TURNA'da yayınlanan ilgili başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır.
 • Başvuru esnasında aşağıda belirtilen ek belgeler başvuru formuna eklenmelidir.
  - Doğruluk Beyanı (Declaration on Honour): Başvuru formunun Ekler bölümünden indirilecek olan Doğruluk Beyanının imzalanıp taranmış hali,
  - Ortaklık Yetki Belgeleri (Mandates): Konsorsiyum başvuruları için başvuru formunun Ekler bölümünden indirilecek ve tüm konsorsiyum üyelerine onaylatılacak olan ortaklık yetki belgeleri. (Tek başına başvuru yapan kurum/kuruluşlar için geçerli değildir.) 
 • Başvuru formu üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak çevrim içi gönderim yapılmalıdır. Gönderi başarılı olmuş ise başka bir işleme gerek bulunmamaktadır.
 • Çevrim içi gönderilen başvuru formunun PDF olarak kaydedilmesi ve bir çıktısının alınması tavsiye edilir.
 • Tüm başvurular çevrim içi yapılacak olup, başvuru formları kâğıt çıktı olarak gönderilmeyecektir. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.   
 • Teklif Çağrısında ve Program Rehberinde ilan edilen son başvuru tarihi ve saatine uyulmalıdır.