Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği

Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği, her türlü öğretme ve öğrenmenin kalitesini artırmak amacıyla yetişkinlerin eğitiminden sorumlu personelin anahtar yetkinliklerini ve becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.  

1 yıldan 2 yıla kadar sürebilen Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projelerinde, ancak ülkemizdeki yetişkin eğitimi kurum ve kuruluşlarında görevli, yetişkinlerin eğitiminden sorumlu eğitimciler katılımcı olabilir.  Kurumlar, proje kapsamında aşağıdaki faaliyetlerden herhangi biri veya bir kaçına yönelik olarak hibe desteği almak için başvuru yapabilir:

 • Öğretme (ders verme)/eğitim görevlendirmeleri: Bu faaliyet, yetişkin eğitimi kurum/kuruluşlarının personeline yurtdışındaki bir ortak kurum/kuruluşta öğretim görevi yapmaya veya eğitim sunmaya izin vermektedir.
 • Yurtdışındaki yapılandırılmış kurslar veya eğitim etkinlikleri: Bu faaliyetler, yetişkin eğitimi personelinin mesleki gelişimini desteklemektedir.
 • İşbaşı eğitimi: Bu faaliyet, yetişkin eğitimi personelinin yurtdışında yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren ilgili bir kurum/kuruluşta bir işbaşı eğitimi dönemi geçirmelerine için fırsat sağlamaktadır

Kimler Başvurabilir?

Başvurular, mesleki olmayan yetişkin eğitimi alanında faaliyet yürüten ve tüzel kişiliğe sahip uygun katılımcı kuruluşlar tek başına veya mesleki olmayan yetişkin eğitimi kuruluşlarından oluşan ulusal bir hareketlilik konsorsiyumunun koordinatörü olarak hareket eden bir yetişkin eğitimi kuruluşu.
tarafından yapılır.

Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak için doğrudan hibe başvurusu yapamazlar.

Uygun Katılımcı Kuruluşlar Kimlerdir?

Bir katılımcı kuruluş aşağıdakilerden biri olabilir:

 • Mesleki olmayan yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kuruluşu veya özel kuruluş. (Yetişkin Eğitim Kuruluşu olarak tanımlanmaktadır)
 • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kuruluşu veya özel kuruluş.

Katılımcı Kuruluşların Görevleri Nelerdir?

Hareketlilik projesinde yer alan katılımcı kuruluşlar şu rol ve görevleri üstlenirler:

 • Gönderen kuruluş: Yetişkin eğitimi alanında aktif personel veya profesyonellerin seçimi ve yurt dışına gönderilmesinden sorumludur.
 • Ev sahibi kuruluş: Yurt dışından gelen yetişkin eğitimi personelini kabul etmek, onlara bir faaliyet programı önermek veya onların sunacakları bir eğitim faaliyetinden istifade etmekten sorumludur.  Ev sahibi kuruluş aşağıdakilerden birisi olabilir:
 • Kurs düzenleyicisi (yapılandırılmış bir kurs veya eğitim faaliyetine katılması durumunda)
 • Ortak veya yetişkin eğitimi alanında çalışan herhangi bir ilgili kuruluş (örn. iş başı eğitimi veya öğretim görevlendirmesi faaliyetlerinde). Bu durumda gönderen kuruluş katılımcılarla yurt dışında geçirilecek sürecin hedefleri konusunda hemfikir olmalı ve faaliyet başlangıcından önce bütün tarafların hak ve yükümlülükleri belirlenmelidir.
 • Konsorsiyum koordinatörü: Yurtdışındaki faaliyetlere yetişkin eğitimi personelini göndermek isteyen ortak kuruluşlardan oluşan bir ulusal konsorsiyumu yürütmekten sorumludur. Konsorsiyumun koordinatörü aynı zamanda bir gönderen kuruluş rolünü de yürütebilir.

Uygun Katılımcılar Kimlerdir?

Gönderen yetişkin eğitimi kuruluşunda çalışan yetişkin eğitimciler ve kuruluşun yetişkin eğitimi alanında stratejik gelişiminden sorumlu personel katılabilir.

Katılımcı Kuruluş Sayısı Nedir?

Hibe başvurusu esnasında sadece Gönderen Kuruluşun tanımlanması gerekmektedir.

Bununla birlikte, projenin bir Ulusal Yetişkin Eğitim Konsorsiyumu tarafından sunulması halinde konsorsiyuma üye bütün kuruluşların aynı Program Ülkesinden olması ve hepsinin hibe başvurusu esnasında tanımlanması zorunludur. Bir Konsorsiyum en az üç adet mesleki olmayan yetişkin eğitim kuruluşundan oluşmalıdır.

Hareketlilik Projesinin uygulanması esnasında farklı Program Ülkelerinden en az iki kuruluş (en az bir gönderen bir ev sahibi kuruluş) yer almalıdır.

Proje Süresi Ne Kadardır?

Proje hedefleri ve planlanan faaliyetlerin türü çerçevesinde başvuru aşamasında seçilmek koşulu ile proje süresi 1 yıldan 2 yıla kadar olabilir.

Faaliyetin Süresi Ne Kadardır?

Faaliyetin süresi, seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir.

Projeye Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?

 • Kurumsal destek
 • Seyahat giderleri
 • Bireysel destek
 • Kurs ücreti
 • Özel ihtiyaç desteği
 • İstisnai masraflar

Başvuru Nereye Yapılır?

Başvurular, başvuran kuruluşun yerleşik bulunduğu ülkedeki Ulusal Ajansa yapılır. Türkiye'de yerleşik bir kuruluş, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na (Türkiye Ulusal Ajansı) başvurabilir. 

Başvuru Ne Zaman Yapılır?

Başvurular, en geç 05 Şubat 2020 tarihinde (Brüksel saati ile 12:00'ye kadar) sisteme yüklenmek zorundadır. 


Başvuru süreci aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır:


Nasıl Başvurulur
Değerlendirme

Merkez, Komisyon teklif çağrısında olabilecek değişiklikler paralelinde bilgilerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.