Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Programı 

Grundvig programı kapsamında eÄŸitim alan yetiÅŸkin öÄŸrenciler

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Yetişkin Eğitimi alanına özel olarak ise yetişkin eğitiminin kalitesinin arttırılması, Programa üye ülkelerdeki yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi projeleri, yetişkinlerin temel becerileri (okuma-yazma, sayısal ve dijital) ile anahtar yeterliklerinin geliştirilmesine yöneliktir. Bu nedenle, yetişkinlerin temel mesleki eğitimi (I-VET) ile meslek sahiplerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan sürekli/devam eden mesleki eğitimlerine (C-VET) yönelik projeler, Erasmus+ Yetişkin Eğitimi faaliyetleri kapsamına girmemektedir. Temel beceriler ve anahtar yeterlikler hakkında detaylı bilgi için 2016 Erasmus+ Program Rehberi ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2006/962/EC sayılı Tavsiye Kararı’na bakılabilir.

Yetişkin Eğitimi alanındaki projelerin hedef kitlesi, yetişkinlerin temel beceri ve anahtar yeterlikleri kapsamındaki eğitimlerinden sorumlu personel ile bu alanlarda eğitim alan yetişkin öğrenicilerdir.  Yetişkin öğreniciler, projenin amaçlarına uygun olması halinde, ancak Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklıklar projelerinde yurtdışı hareketlilik faaliyetlerine katılabilirler.

Başvurular, kurumsal olarak Başkanlığımıza yapılmaktadır. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.  

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi  kapsamında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. Detaylı bilgi için lütfen ilgili faaliyetin üzerine tıklayınız. 

Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 

Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi İçin İşbirliği Grundtvig hakkında bilgi

 


 • Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan 

 • Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan 

 • Ana Eylem 3 - Politika Reformuna Destek (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

 • Özel Eylem

 • Jean Monnet (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)
 • Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan 

 • Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan 

 • Ana Eylem 3 - Politika Reformuna Destek (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

 • Özel Eylem

 • Jean Monnet (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

Erasmus+ Programı Temel Belgeler

Erasmus+ Teklif Çağrısı

Erasmus+ Program Rehberi

Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus+ Sunum VideosuÖnemli Not: Bu sayfadaki bilgiler Avrupa Komisyonunun ilan edeceği nihai başvuru formları ve ilgili bilgi / belgeler doğrultusunda güncellenecektir. Bu nedenle, lütfen nihai formların yayınlanmasını bekleyiniz ve web sayfamızı takip ediniz.