Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar

Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği  ana eylemi (Key Action 2, KA2) altında yer alan bu faaliyet ile kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, Program üyesi ülkelerin eğitim kurumları arasında stratejik ortaklık projeleri desteklenmektedir.

Kimler Başvurabilir ?

Erasmus+ Programına dahil ülkelerde yerleşik yükseköğretim kurumlarının yanı sıra, yükseköğretim alanında faaliyet gösteren farklı deneyim ve uzmanlıklara sahip kurum/kuruluşlar stratejik ortaklıklarda yer alabilirler.

Bir Stratejik Ortaklık (KA2) başvurusunda 3 farklı Program Ülkesinden en az 3 ortak olmalıdır.

Kimler Yararlanabilir?

Proje başvuru aşamasında öngörmek ve başvuru formunda beyan etmek şartı ile projede yer alan bireyler, proje ortağı ülkelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılabilir. Bu faaliyetlere projede yer alan kurumlarda çalışan ve projeye katkı sağlayacak eğitim personeli ile öğrenciler katılabilir. 

Proje Süresi Ne Kadardır?

Projeler, 2 veya 3 yıl sürelidir. Süre, projenin hedefine ve zaman içinde planlanan faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında seçilmelidir.

Projelere Sağlanan Bazı Hibe Destekleri Nelerdir?

  • Proje Yönetimi ve Uygulaması
  • Ulusötesi Proje Toplantıları
  • Fikri çıktılar
  • Çoğaltma Etkinlikleri
  • Öğretme ve Öğrenme Hareketliliği Faaliyetleri
  • İstisnai Masraflar
  • Özel İhtiyaç Desteği

Başvuru Nereye Yapılır?

Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Diğer ortaklar kendi ulusal ajanslarına başvuru formu göndermeyecektir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Erasmus+ Programı çerçevesinde tüm başvurular online olarak yapılmaktadır. Posta, kargo,faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.