Erasmus Yoğun Dil Kursları

Yaygın sayılamayacak kadar az kullanılan ve öğretilen dillerin konuşulduğu program ülkelerinde, gelen öğrencileri Erasmus dönemine hazırlamak için kısa süreli yoğun dil kursları düzenlenmektedir. Bu kurslar sayesinde öğrenciler akademik çalışmalarına veya stajlarına başlamadan önce gittikleri ülkenin yerel dilini ve kültürünü öğrenmektedirler. Comenius Asistanları da gittikleri ülkenin Erasmus Yoğun Dil Kursları'na katılabilirler.

Belçika (Flemenk Topluluğu), Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İspanya (Kastilyan, Bask, Valensiya) İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İsveç ve Türkiye.

EYDK düzenleyen ülkelerin ulusal ajanslarının web sayfalarında EYDK kurs listelerinin yayımlandıkları sayfalara aşağıdaki linklerden ulasabilirsiz.

yogundilKurs süresi 3 - 6 hafta aralığında olup en az 60 ders saati içerir. Kurslara yalnızca Erasmus Öğrenci Öğrenim veya Staj Hareketliliği için seçilmiş öğrenciler katılabilmektedir. Başlangıç veya orta düzeyde düzenlenen bu kurslara, öğrenim alanları gidilecek ülkenin dil ve edebiyatı olan öğrenciler katılamazlar. EYDK için yurtdışında geçirilen süre öğrencinin toplam Erasmus Öğrenci Öğrenim ve/veya Staj Hareketliliği süresine dahil edilir ve söz konusu süre için gidilen ülke için öngörülen standart aylık hibe ödenir.

EYDK almak isteyen öğrenciler, gidecekleri ülkede EYDK düzenleyen kurumlar arasından tercih ettikleri kuruma olan başvurularını, kendi kurumlarının Erasmus koordinatörlüklerine yaparlar. Erasmus koordinatörlükleri başvuruyu öğrencinin Erasmus öğrencisi olduğu bilgisiyle birlikte kurs düzenleyen kuruma iletir. Kurs düzenleyen kurumlar başvuruları değerlendirirler ve sonucu bildirirler.

Comenius Asistanları kendi LLP ulusal ajanslarından alacakları Comenius Asistanı statüsüne uygun olduklarına dair belgeyle beraber standart EYDK başvuru formunu doldurarak EYDK düzenleyen kuruma doğrudan başvuruda bulunurlar. Bu başvurular, Erasmus öğrencilerinin talebinin karşılanması halinde geriye kalacak kontenjanlar için değerlendirilir.

Başvurulan kursun herhangi bir yoğunlaştırılmış dil kursu olmayıp Erasmus Yoğun Dil Kursu (EILC) olduğuna dikkat edilmelidir.

Ülkemize de gelecek olan Erasmus öğrencilerine temel ve/veya orta düzeyde Türkçe öğreterek daha kolay bir Erasmus değişimi dönemi yaşatmak ve Türk dilini yaygınlaştırmak amacıyla Erasmus Yoğun Dil (Türkçe) Kursları düzenlenmektedir. Kurs düzenleyen kurumlara kurs organizasyonu için mali destek verilir.

Kurumlarımızın ülkemize gelen Erasmus öğrencilerini bu kurslara katılmaları konusunda teşvik etmeleri ve yönlendirmeleri beklenmektedir.

EYDK kursları ile ilgili genel bilgilere AB Komisyonu Hayatboyu Öğrenme Programı'nın EYDK Kursları İle İlgili Genel Bilgilendirme sayfasına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İlgili Linkler ve Dökümanlar

EYDK Kursları İle İlgili Genel Bilgilendirme

EYDK Düzenleyen Ülkelerin Ulusal Ajansların Listesi