Hareketliliğin Organizasyonu

Hareketliliğin Organizasyonu Hibesi Erasmus programı ile öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştiren kurumlara verilen bir hibe türüdür. Hibenin amacı, kurumların Erasmus hareketliliğini organize edebilmeleri için maddi destek sağlamaktır. Hareketliliğin Organizasyonu Hibesi kurumların Erasmus hareketliliği için yurt dışına gönderdikleri toplam öğrenci ve personel sayısı ile işletmelerden davet ettikleri personel sayısının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır. Kurumlara "giden öğrenci + giden personel + Erasmus Personel Eğitimi Hareketliliği çerçevesinde yurtdışındaki işletmelerden davet ettikleri personel" yoğunluklarına göre farklılaşan miktarlarda hibe ödenmesi kuraldır.

Bir hareketliliğin yaratacağı sabit maliyet olarak öngörülen 500 Avro'ya ilaveten gerçekleştirilen her bir hareketlilik türü ve aralığı için aşağıdaki miktarlarda hibe tahsis edilmesi öngörülmektedir;

Hareketlilik Sayısı Aralıkları Kişi başına verilen hibe (Avro)
1-25 210
26-100 160
101-400 100
400+ 80

Toplam 28 öğrenci ve 19 personel hareketliliği öngörülen bir kurumun HO hibesi şöyle hesaplanmalıdır:

Toplam öğrenci ve personel hareketliliği sayısı: 28 + 19 = 47

(1*500 Avro) + (24*210 Avro) + (22*160 Avro) = 9.060 Avro

Kurumlar aldıkları Hareketliliğin Organizasyonu hibesini, öğrenci ve personel hareketliliğini destekleme amacı güden her türlü faaliyette, Erasmus programına ilişkin kırtasiye, posta, telefon, donanım gibi masraflarda, dil hazırlığı için düşünülen faaliyetlerde, akademik tanınma için gerekli olabilecek harcamalarda, bilgilendirme ve basımla ilgili giderlerde ve AKTS'nin uygulanması ile ilgili harcamalarda kullanılabilecektir. Hareketliliğin Organizasyonu Hibesi kurumlara, Erasmus kapsamında gerçekleştirilecek olan öğrenci ve personel hareketliliğini organize etmek amacıyla verildiğinden, kurumların Erasmus hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrenci ve personelden kayıt ücreti, posta ücreti vs adı altında ücret almamaları gerekmektedir.