Okul Eğitiminde yeni bir kaynak:

SCHOOL EDUCATION GATEWAY

Eğitim sınır tanımaz ve tüm topluluklara başarının anahtarını sunar. Avrupa büyük bir bilgi ve deneyime sahip, ancak dil engeli öğretmenler ve eğitimciler için başka ülkelerin bilgi kaynaklarına erişimi zorlaştırıyor.

23 Avrupa dilinde hizmet veren School Education Gateway, okul eğitim alanında öğretmenler, uzmanlar ve okul eğitimi alanında çalışanlar için Avrupa eğitim politikası, eğitim haberleri, yeni eğilimler, uzman makaleleri, ulusal girişimler, okullar için eylemler, etkileşim alanları, kurs kaynakları, eğitim projeleri, iyi uygulamalar ve ek kaynaklar bakımından yegâne giriş noktası haline geldi.


Öğretmenler ve uzmanlar School Education Gateway topluluklarına aktif olarak katılmak suretiyle eğitim camiasına katkı sağlayabilirler.

School Education Gateway portalı Avrupa Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor programı olan Erasmus+ tarafından destekleniyor. 31 ülkenin eğitim bakanlıklarının dahil olduğu ve okul eğitimi, öğretmen ve öğrenciler için gelişim çalışmaları yapan uluslararası bir ortaklık olan European Schoolnet tarafından Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü adına yürütülüyor. School Education Gateway aynı zamanda eTwinning'e (Avrupa okullar topluluğu) bağlı olarak çalışan bir portal. School Education Gateway nasıl kullanılır?

Web sitesi içeriği (haber, iyi uygulamalar, uzman makaleleri, politika linkleri, vb.) farklı başlıklar altında ilginizi çeken konuları kolayca bulmanıza yardımcı olacak şekilde listelenmiş durumda. Konular da Avrupa Komisyonu'nun okullar için politika öncelikleri ile bağlantılı.

Sık Sorulan Sorular

Değerlendirme
Yeterlilikler (Okuryazarlık yeterlilikleri, aritmetik yeterlilikler, dijital yetkinlikler gibi temel beceriler)
Müfredat (Reform, gelişim gibi farklı konular)
Erken yaşta eğitim
Dahil edici öğretim (Özel ihtiyaçlar dahil olmak üzere, öğrenci desteği, dezavantajlılık, erken okulu terki, davranış, katılım, çeşitlilik, göçmenler)
Uluslararasılaşma
Yönetim
(Liderlik, idarecilik, özerklik, organizasyon, finansman, ebeveyn tercihleri, kalite güvencesi)
Politika ve strateji (Eğitim sistemlerini karşılaştırma)
İlköğretim

Mesleki gelişim (Koçluk, rehberlik, öğretim, kendini geliştirme, öğretmen yeterlilikleri)
Araştırma
Orta öğretim
Öğretim
(Metot, inovasyon, pedagoji, sınıf yönetimi, sınıf kültürü, davranış, öğrenme ortamları)
Öğretme Mesleği
(işe alma ve görevlendirme, kalite, ilk ve sürekli eğitim, sertifikasyon, teşvikler ve ücretlendirme, yeni öğretmenler)
Teknoloji (Yazılım, donanım, cihazlar, dijital kaynaklar, altyapı)
Yeni yönelimler