Erasmus+ Okul Eğitimi Tüm Haberleri

2015 Yılı Erasmus+ Okullar Arası Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA219) Projeleri Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

Erasmus+ Programı Okul Eğitimi kapsamında 2015 başvuru döneminde Türkiye Ulusal Ajansına sunulmuş olan Ana Eylem 2 Okullar Arası Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA219) proje başvurularına ilişkin değerlendirme sonuçları 04 Eylül 2015 tarihinde internet sayfamızda (http://bit.ly/1EFtJWK) duyurulmuştu.

Başvuruları diğer ulusal ajanslara yapılan ve ilgili ulusal ajanslarca kabul edilen projelerde ortak olarak yer alan Türk okulları ile her bir koordinatör veya ortak okulun kendi ulusal ajansından alacağı hibe miktarı, Avrupa Komisyonununca yürütülen merkezi bütçe tahsisi işlemi sonunda, belirlenmiştir. Okullar Arası Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar projelerinde hibe tahsis edilen her bir koordinatör veya ortak okul ile bağlı bulunduğu ulusal ajans arasında sözleşme imzalanması gerekmektedir.  

Bu kapsamda, Başkanlığımızca kabul edilen 31 projede, 31 koordinatör ve 1 ortak olarak yer alan 32 okul bulunmaktadır. Diğer program ülkelerindeki ulusal ajanslara yapılan başvurular içinde kabul edilen 207 projede ise 213 Türk okulu bulunmaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından okul eğitimi alanına uygulanan hibe tahsis prosedürü gereği Okullar Arası Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar proje başvuruları için yedek liste oluşturulmamıştır.

Okullar Arası Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında Başkanlığımız ile sözleşme imzalayacak olan okulları ve bu okullara tahsis edilen hibe miktarını gösteren listeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

Projesi kabul edilen okulların sonuç bildirimleri resmi yazıyla iletilecektir. Söz konusu okullar için 14 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da “2015 Erasmus+ Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Başlangıç Toplantısı” düzenlenecektir. Proje uygulama ve mali yönetim konularının ele alınacağı söz konusu toplantıya her bir okuldan (tercihen okul idarecisi ve irtibat kişisi olan) ikişer kişi katılabilecektir. Proje sahibi okullar toplantıya katılım kapsamında seyahat, konaklama, yeme/içme masraflarını proje bütçesinden karşılayabileceklerdir. Toplantı yeri ve programına ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde bildirilecektir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı olarak Erasmus+ Okul Eğitimi Programına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, bu vesile ile başarılı projeleri kutlar, hibe desteği alamayan kurum ve kuruluşlarımızın 2016 yılı başvuru döneminde projelerini bekleriz.

EK: 2015 Yılı Okullar Arası Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralanmıştır)

Not: Avrupa Komisyonu ile ülkemiz arasındaki 2015 Yılı Delegasyon Anlaşması sürecinin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle Başkanlığımız, ilan edilen listedeki proje sayılarında ve/veya projelere tahsis edilen hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.  29 Eylül 2015 Salı
http://bit.ly/1O5qz1B