Erasmus+ Okul Eğitimi Tüm Haberleri

2015 Yılı Erasmus+ Karma Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA201) Projeleri Başvuru Sonuçları

 
Değerli Başvuru Sahipleri,

Son başvuru tarihi 31 Mart 2015 olan  Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 (KA2) Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıkları kapsamındaki proje başvurularının değerlendirilmesi -sadece okulların yer aldığı Okullar Arası Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA219) hariç olmak üzere- Karma Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA201) için tamamlanmıştır.

Başkanlığımıza sunulan 201 Karma Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar proje teklifinden 200'ü  uygunluk kontrolü kriterlerini karşılayarak içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda 17 proje teklifi (Ek-1) mevcut bütçe imkânları çerçevesinde desteklenmeye değer bulunurken, 16 proje teklifi de yedek olarak belirlenmiştir. (Ek-2).

2015 yılında Başkanlığımız tarafından hibe sağlanacak olan Karma Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar projeleri, 2015 yılı Teklif Çağrısına uygun olarak içerik değerlendirmesi sürecinde aldıkları puanlara göre belirlenmiştir.

Programlarımıza gösterilen yoğun talebe karşılık, bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle projelerin tamamının desteklenmesi mümkün olamamıştır.

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup gerekli durumlarda Başkanlığımız sözleşme aşamasında proje hibesinde revizyon yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Proje sonuçlarına ilişkin bildirimler, önümüzdeki günlerde başvuru sahibi kurumlara iletilecektir. Bunun yanı sıra proje teklifleri başarılı bulunan kurumlar ile proje uygulama ve mali yönetim konularında yapılacak olan Proje Başlangıç Toplantısının yer ve tarihi ile kabul edilen projelerden sorumlu Başkanlığımız uzmanlarının iletişim bilgileri ileri bir tarihte bildirilecektir. Kabul listesinde yer alan başvuru sahibi kurum/kuruluşlar, projelerinde yer alan ortak kurum/kuruluşlara proje tekliflerine hibe tahsis edildiğini bildirmekle yükümlüdür.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı olarak Erasmus+ Okul Eğitimi Programına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, bu vesile ile başarılı projeleri kutlar, hibe desteği alamayan kurum ve kuruluşlarımızın 2016 yılı başvuru döneminde projelerini bekleriz.

EK-1: 2015 yılı Karma Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır).  

EK-2: 2015 yılı Karma Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Yedek Listesi (Puana göre ve aynı puan alan projeler arasında hibe bakımından küçükten büyüğe göre sıralıdır).

Not 1: Avrupa Komisyonu ile ülkemiz arasındaki 2015 Yılı Delegasyon Anlaşmasının henüz imzalanmamış olması nedeniyle ülkemize tahsis edilen toplam bütçe henüz kesinlik kazanmamıştır. Delegasyon Anlaşmasıyla kesinlik kazanacak bütçe tahsisatına göre Başkanlığımız, ilan edilen listelerdeki proje sayılarında ve/veya projelere tahsis edilen hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.  

Not 2: Okullar Arası Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA219) proje başvurularına ilişkin süreç halen devam etmekte olup Avrupa Komisyonu tarafından tamamlanacak olan merkezi bütçe tahsisi sonrasında sonuçlar ilan edilecektir. 


27 Ağustos 2015 Perşembe
http://bit.ly/1Uf409h