KDV İstisnası Prosedürü

 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları tarafından hibe almaya hak kazanmış proje sahiplerinin, projeleri kapsamında yapacağı harcamalarda KDV istisnasından yararlanabilmesi için Başkanlığımız tarafından yayınlanan Başvuru Rehberi ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ doğrultusunda ilgili maliye birimine (Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık) başvurması gerekmektedir. Lütfen öncelikle sürecin açıklandığı KDV İstisnası Başvuru Rehberini İnceleyiniz.

KDV İstisnası Başvuru Rehberi
IPA II Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği
Gelir İdaresi Başkanığı Uluslararası Mevzuat Sayfası
Yukarıdaki bağlantıda yer alan IPA IIGenel Tebliği ve Ekleri başlığından tebliğin eklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca söz konusu sayfada konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

KDV Bilgi Formunu TURNA sisteminden indirebilirsiniz. Lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

  • TURNA sistemine giriş yaparak KDV İstisna Prosedürüne tabi olmasını istediğiniz projenizin üzerine gelerek sağ tuş ile tıklayınız.
  • Açılan menüde KDV Bilgi Formunu seçerek bilgisayarınıza indiriniz.
  • Formdaki “Açıklamalar” bölümünü okuyunuz ve projenize ait tüm bilgileri dikkatle kontrol ediniz. Vergi dairesi ile ilgili bölüm söz konusu açıklamalar doğrultusunda tarafınızca doldurulacaktır.
  • Kurumunuza dair iletişim bilgilerinde varsa gerekli düzeltmeleri yapınız.
  • Tereddütünüz olması halinde durumu e-posta ile projenizin takibinden sorumlu Ulusal Ajans personeline ivedilikle bildiriniz.
  • Kurumunuzun yasal temsilcisi tarafından imzalanan, imza tarihi atılan ve kurum mührü/kaşesi tatbik edilen Bilgi Formunu iki asıl (ıslak imzalı) nüsha halinde Başkanlığımıza gönderiniz.