Vergi Muafiyeti Hakkında Bilgi

KDV İstisna Sertifikası Alma Hazırlığında olan proje sahiplerine duyuru

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları tarafından mali katkı almaya hak kazanmış proje sahiplerinin, projeleri kapsamında yapacağı harcamaların KDV'den muaf tutulabilmesi için Başkanlığımız tarafından yayınlanan başvuru rehberi ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ doğrultusunda "KDV Muafiyeti Bilgi Formu" (boş bilgi formu) ve dilekçe (Vergi Dairesi Başkanlığı'na verilecek dilekçe, Gelir İdaresi Başkanlığı'na verilecek dilekçe) doldurulması gereklidir.

Bu bilgi formunun doldurulmasında yapılan hataların yol açtığı işgücü ve zaman kaybının önüne geçmek amacıyla, örnek bilgi formunu proje sahiplerimizin dikkatine sunuyoruz:

Not:

"KDV Muafiyeti Bilgi Formu" bilgisayar ortamında doldurulmalı ve daha sonra çıktısı alınarak imzalanıp mühürlenmelidir.

İlgili Linkler ve Dökümanlar