Başvuru Süreci

Hibenin Kapsamı

Projeyle doğrudan ilgili yerel (yurt içi) harcamalar ile ortak okullara yapılacak ziyaretler kapsamında harcanan seyahat giderleri ve o ülkede yeme-içme-konaklama kapsamında yapılan harcamalar proje bütçesinden karşılanır. Vize ve yurt dışı çıkış harcı tutarları, seyahat harcamaları kapsamında bu bütçeden kullanılabilir.

Harcamaların uygunluğu faaliyetin türüne bağlı olup faaliyet başvuru formunda planlanmış ise ilgili harcama yapılabilir. Final raporu aşamasında başvuru formunda belirtilen faaliyetin gerçekleştirilmemesi veya kısmen gerçekleştirilmesi, çıktıların elde edilmemesi ve minimum hareketlilik sayılarında hareketlilik yapılmamış olması durumlarında, Merkezimiz hibe miktarında kesinti yapabilir veya tamamını geri talep edebilir. Final Raporlarının zamanında teslim edilmemesi durumunda projenin gerçekleşmediğinden hareketle hibe tutarının tamamının iadesi talep edilebilir.

Hibe Miktarı

Hibe miktarı hareketlilik yapacak kişi sayısına göre farklılıklar gösterir. Bu tutarlar hareketlilik yapacak kişi sayısına göre düzenlenmiş olmakla birlikte, yalnızca ortaklığın yurt dışı faaliyetleri için değil aynı zamanda okul ve çevresinde gerçekleştirilecek yurt içi faaliyetlerde de kullanılmak üzere tahsis edilmektedir. Hibe tutarları aşağıdaki tabloda görülebilir.

Projeye ek bütçe talebi mümkün değildir. Ancak, başvuru formunda belirtilmek kaydıyla, başvuru formunun eklerinde belirtilen üye ülkelerin deniz aşırı bölgelerine hareketlilik düzenlenmesi veya engelli katılımcıların refakatçılarının da hareketliliği sözkonusu olması durumlarında gerçekleştirilmekle yükümlü olunan hareketlilik sayısı düşürülebilir.

Okul Ortaklıkları Hibe Tablosu

  4 Hareketlilik 8 Hareketlilik 12 Hareketlilik 24 Hareketlilik
Çok Taraflı Ortaklıklar
6000 € 9500 € 15000 € 23000 €
İki Taraflı Ortaklık başvuruları     15000 € 23000 €

Ortak Bulma

Comenius Okul Ortakları

Ortak bulma iki şekilde yapılabilir.

  • Okul tarafından üretilen proje fikrine ortak aramak (Koordinatör Okul)
  • Bir proje fikri bulunan başka bir okulla ortak olmak (Ortak Okul)

Bunun için kullanılabilecek ortak bulma araçları aşağıdaki gibidir.

Yurt dışı veya içinde gerçekleştirilen irtibat seminerlerine yıl içerisinde başvurular alınmakta ve Avrupa ülkelerinden katılan okul temsilcileri ile bir araya gelinerek ortaklıklar oluşturulmaktadır. İrtibat seminerleri internet sayfamızda zaman zaman yayınlanmaktadır.

Hazırlık Ziyareti, ortak bulduktan ortaklık başvurusunu hazırlamak üzere ortaklardan birine gerçekleştirilen bir faaliyettir. Ziyaret yurt dışındaki bir ortağa gerçekleştirilecek ise başvurunun bağlı bulunulan Ulusal Ajansa yapılması gerekir. Ziyaret yurt içinde gerçekleşecek ise bunun için başvuru gerekmemektedir. Ziyarete katılacak okullar kendi Ulusal Ajanslarından mali destek alarak gelmektedirler.

Comenıus Bölgesel Ortaklıklar

"www.twinning.org "Avrupalı Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından oluşturulmuş ortak bulma sitesidir.

Ortaklığın Süresi

Ortaklık süresi 2 yıl olup tahsis edilen hibe bu süre içerisinde ortaklık kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler, hareketlilikler ve çıktılar için verilmektedir.

İlgili Linkler ve Dökümanlar 

Ortak Arama Sitesi