Kimler Yararlanabilir

 • Yüksek öğretim düzeyinde, öğretmen olarak kariyer erişimi sağlayan hazırlık sınıfı hariç en az iki yıllık eğitimini tamamlayan, yani 3. ve 4.sınıf öğrencileri veya herhangi bir örgün eğitim kurumunda öğretmenlik yapmamış/yapmıyor olanlar,
 • İyi derecede yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca, vb.) bilenler, yabancı dil öğretebilecek ya da kendi branşında yabancı dille ders verebilecek düzeyde olanlar,
 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen olarak atanabilme kriterlerini taşıyanlar (Ayrıntılı bilgi için bkz.: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı resmi internet sayfası: “Kimler Öğretmen Olabilir?”
 • Daha önce Comenius Asistanlığı yapmamış olanlar.

Comenius Asistanından Beklenenler Nelerdir

Comenius Asistanları, haftada toplam 12-16 saat eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunurlar. Başlıca görevleri şunlardır:

 • Yabancı dil öğretme (yabancı dil öğretmenleri için)
 • Kendi branşını yabancı bir dil aracılığı ile öğretme (branş öğretmenleri için)
 • Kendi ana dilini gittiği kurumdaki istekli hedef kitleye öğretme
 • Müfredatta Avrupa boyutunu geliştirme
 • Avrupa Birliği farkındalığını artırma
 • “Avrupa Birliği Vatandaşlığı” kavramının yaygınlaşmasına yardımcı olma
 • Ev sahibi kurumun yapacağı Comenius projelerine kendi ülkesinden ortak bulma konusunda yardımcı olma
 • Ev sahibi okulda müfredat dışı sosyal ve kültürel aktivitelerde bulunarak kültürlerarası kaynaşmaya yardımcı olmaktır.

Her asistan kendi dilini öğretme yönünde birtakım çalışmalarda bulunur. Asistanın kendi dilini öğretmesi genellikle konuşma sınıflarında olur. Bununla birlikte, büyük yaş gruplarına hitap eden bazı asistanlar, dil bilgisi ve yazılı anlatım konularına ağırlık verebilirler. Yabancı dil öğretmeni olarak kariyerinizi planlama niyetindeyseniz, yabancı dil öğretimi sizinle ilgilidir. İspanyolcanızı geliştirmek için İspanya’ya gitmeyi seçebilirsiniz ama İspanyolca öğretim becerilerinizi Romanya’da ilerletmeyi de tercih edebilirsiniz.Tarih, coğrafya gibi dil dışındaki alanlara, sosyal-kültürel çalışmalara dahil olabilirsiniz ve bu gibi konularda bakış açınızı yansıtabilirsiniz. Herhangi bir alanda, (piyano çalma, teknik direktörlük, oyuncu yetiştirme vb.) beceri ya da ilginiz varsa, sizden müzik, drama, sanat, beden eğitimi derslerine katkıda bulunmanız istenebilir. Bu da sizin daha geniş bir çevreye ulaşmanızı sağlayacaktır. Sizden Avrupa’nın politik ya da sosyal kültürü hakkında birtakım bilgiler öğretmeniz istenebilir. Küçük öğrencilerle, bu etkinlikler Avrupa haritası üzerinde ülkelerin isimlendirilmesinden, her ülkenin dilini veya bayrağını tanıma olabilir. Daha büyük öğrenciler, Avro ya da Avrupa bütünleşmesi uygulamaları gibi daha ciddi konuları tartışabilirler. Alternatif olarak, bir Avrupa Günü organize etmeniz ya da sınıf içi görsel sunumlar hazırlamanız istenebilir. Ev sahibi okulunuz Avrupa ülkelerindeki diğer okullar ile bağlantıya geçmiş ya da iki taraflı veya çok taraflı Comenius okul ortaklıklarında yer alıyor olabilir. Böyle bir durumda, yazışmaları tercüme etmeye yardımcı olmanız, ortak okulların proje ekibi ile birlikte çalışmanız ya da okul öğrencilerine veya personeline uluslararası çalışma ziyaretleri için yardımcı olmanız istenebilir. Ev sahibi okul ile böyle bir bağlantı kurmaya istekli Türkiye’de bir okul bulmanız beklenebilir.

Okul kulüpleri, okul gezileri, kültürel etkinlikler, personel ya da aileler için dil sınıfları, yerel toplum gruplarına sunumlar... Tüm bunlar, sınıf dışındaki hayata katılmanız için sizden beklenen sosyal ve kültürel etkinliklerden bazılarıdır.

Asistanlık Süresi Ne Kadardır?

Comenius Asistanlığı süresi 13 ile 45 hafta arasında değişmektedir.Adaylar başvurularında ne kadar bir süre için gitmek istediklerini ve akademik yıl içinde asistanlığa ne zaman başlamak ve bitirmek istediklerini belirtirler; ancak bu sürenin ne kadar olabileceğine dair son kararı, bütçe imkanları ve kontenjan çerçevesinde, Ulusal Ajans verir.

Asistanlar Ne Tür Okullarda Öğretim Yaparlar?

Asistanlar; 3-6 yaş grubuna eğitim-öğretim veren kreşlerde, anaokullarında, ilk ve orta dereceli okullarda, mesleki, teknik ve özel eğitim veren okullarda görev yapabilirler. Başvuruda tercihler belirtilmelidir.

Hangi Ülkelere Comenius Asistanı Olarak Gidilebilir?

Comenius Asistanlığı kapsamında 27 AB üyesi ülkeden birine gidilebilir. Bu ülkeler şunlardır :

Almanya Avusturya
Belçika Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti Danimarka
Estonya Finlandiya
Fransa Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Hollanda İngiltere
İrlanda İspanya
İsveç İtalya
Letonya Litvanya
Lüksemburg Macaristan
Malta Polonya
Portekiz Romanya
Slovakya Slovenya
Yunanistan  

Asistanların Alacağı Hibe Miktarı Ne Kadardır?

Comenius Asistanlarına Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen ve ülkelerin hayat standartlarına göre değişen harcırahlar ödenir. Harcırah miktarları ilişkin ayrıntılı açıklama ilgili başvuru dönemini kapsayan Hayatboyu Öğrenme Programının Ulusal Teklif Çağrısında yayınlanmaktadır.