Başvuru Nasıl Yapılır?

Kimler Başvurabilir?

Faaliyete katılan ülkelerde bulunan ve daha önce Comenius Okul Ortaklıkları projesi yapmış ve/veya halen yapıyor olan okullar (14 yaş ve üstü öğrencilere eğitim veren ilköğretim ve ortaöğretim kurumları)başvuru yapabilir.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular öğrenci gönderecek okul tarafından ülkesindeki Ulusal Ajans'a (2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı için) 3 Aralık 2012 tarihine kadar yapılmalıdır (Detaylı bilgi aşağıda Başvuru ve Seçim Süreci bölümünde yer almaktadır).

Başvuru ve Seçim Süreci

Başvuru Süreci

2013-2014 eğitim-öğretim yılı için Comenius Bireysel Öğrenci Hareketliliği başvuru dönemi 03 Aralık 2012 tarihinde sona ermiştir. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öğrenci Hareketliliği 2013/2014 eğitim-öğretim yılı ile başlayacaktır.

Hareketliliğin gerçekleşebileceği ülkeler: Bütün LLP ülkeleri (öğrenci göndermek ve ev sahipliği yapmak için) (Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, İrlanda ve İngiltere hariç)(Hareketlilik ancak daha önce veya halen ortaklık yaptığınız okullara gerçekleşebilir.).

Başvuru
 • “Havuz” Prosedürü: gönderen okul bir veya daha fazla okula öğrenci göndermek için bütçe talebinde bulunur.
 • Başvuru tamamen gönderen okul tarafından hazırlanır.
 • Ev sahibi okul başvuru formunun doldurulması için gerekli olan bilgileri ve niyet mektubunu gönderen okula iletir.
 • Başvurular gönderen okulun ülkesindeki UA’ya yapılır.
Seçim Süreci
 • Gönderen okulun UA’sı başvuruları değerlendirir: hangi ev sahibi okula kaç hareketliliğin hibelendirilebileceğini belirler
 • Gönderen UA, gönderen okulu ve ev sahibi UA’yı seçim sonuçları hakkında bilgilendirir.
 • Proje kabul edildikten sonra gönderen okul hareketliliğe katılacak öğrencilerin belirlenmesi işlemine başlar ve bu öğrenciler belirlenince gerekli bilgileri ev sahibi okula gönderir.
 • Ev sahibi okul, ev sahipliği yapacak aileleri belirlemeye başlar.
Hibe
 • Faaliyet çerçevesince tahsis edilecek hibenin kapsamı şu şekildedir:
 • Öğrencilere gidecekleri ülkeye göre aylık harcırah hibesi ödenir.
 • Ev sahibi okula faaliyet çerçevesince ev sahipliği yaptığı öğrenci sayısına göre toplu bir hibe ödenir.
 • Gönderen okula faaliyet organizasyonu için giden öğrenci sayısına göre toplu bir hibe ödenir.
 • Dil hazırlığı amacıyla talep edilmesi amacıyla dil eğitimini veren okula (gönderen okul veya ev sahibi okula)dil hazırlığı hibesi ödenir.
 • Bu faaliyet çerçevesince ev sahipliği yapacak ailelere hibe ödenmeyecektir.

(NOT: Net hibe miktarları için lütfen web sayfamızda yer alan 2013 Ulusal Teklif Çağrısına bakınız.)

Hibe tahsisine ilişkin olarak

Gönderen okul hibe öncesi sözleşmeyi doldurur ve hareketliliğe katılacak öğrencilerin isimleri & iletişim bilgileri ile okullarındaki irtibat kişisini gönderen UA’ya iletir.

Gönderen UA bütçeye nihai halini verir.

Gönderen okul hibenin idaresinden ve aşağıdaki şekilde dağılımından sorumludur:

Öğrencilere ödenecek aylık harcırah hibesinin öğrenciye veya öğrencinin ailesine ulaştırılmasından

Ev sahibi okula; ev sahipliği yapacak aileler belirlendikten, irtibat kişisi ve mentor atandıktan ve öğrenme sözleşmesi imzalandıktan sonra öğrenci başına belirli bir tutar gönderilmesinden

Dil hazırlığı: Bu hibe eğitim okulda veriliyorsa okula istisnai durumlarda ise ev sahibi okula belirli bir tutar ödenmesinden

İlgili Linkler ve Dokümanlar

Faaliyete ilişkin Komisyon sayfasında yer alan bilgilere ulaşmak için tıklayınız 

Comenius Bireysel Öğrenci Hareketliliği Rehberi

Hayatboyu Öğrenme Programı 2013 Yılı Ulusal Teklif Çağrısı

Hayatboyu Öğrenme Programı 2012 Yılı Ulusal Teklif Çağrısı

European Commission Lifelong Learning Programme

Çocuk Köşesi - Öğretmen Köşesi (Kids' Corner - Teachers' Corner)