DİKKAT: Aşağıdaki bilgiler 2007-2013 döneminde uygulanan ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme (LLP) /Comenius Programına ait olup bilgi amaçlı olarak sitede tutulmaktadır. 2014-2020 yıllarında uygulamaya konulacak Erasmus+ Programı hakkında detaylı bilgi için ana sayfamızı takip ediniz.

Bireysel Öğrenci Hareketliliği

Comenius Bireysel Öğrenci Hareketliliği

14 yaş ve üstü öğrencilerin 3 ila 10 ay (azami 1 akademik yıl +/-10 ay) arasında bir eğitim süresini yurtdışında bir okulda ve ev sahibi bir ailenin yanında ikamet ederek geçirmesine olanak sağlayan bir faaliyettir.

Faaliyetin Hedefleri

Bireysel ÖÄŸrenci hareketinden yararlanan öÄŸrenciler14 yaş ve üstü öğrencilerin 3 ila 10 ay (1 akademik yıl +/-10 ay) arasında bir eğitim süresini yurtdışında bir okulda ve ev sahibi bir ailenin yanında ikamet ederek geçirmesine olanak sağlamak.

Öğrencilere Avrupa’da bir öğrenim tecrübesi sunarak onların Avrupa kültürlerinin ve dillerinin çeşitliliğini anlamalarına ve kişisel gelişimleri için gerekli olan becerileri kazanmalarına yardımcı olmak.

Faaliyetin organizasyonunda ve uygulamasında yer alan öğretmenlere çok değerli uluslararası pedagojik tecrübe edinme imkanı sunmak.

Faaliyete katılan okullar arasında sürdürülebilir işbirliğinin oluşturulmasına yardımcı olmak.

Yurtdışındaki okul ortaklarının verdikleri eğitimleri tanıması için okulları cesaretlendirmek.