Comenius Programına Nereden Başlamalıyım

“Comenius Programına Nereden Başlamalıyım?” aracı, Comenius Programı altında yer alan faaliyetlerden hangilerinin size uygun olduğunu belirlemeniz amacıyla hazırlanmıştır. Comenius Programı altında yer alan projeler, tüzel kişiler tarafından hazırlanır ve sunulur.

Öğrenciyim

 • Ana okullarından liselere kadar örgün eğitim kurumlarının Avrupa ülkelerindeki okullarla biraraya gelerek eğitime yönelik ve kültürel içerikli faaliyetlerde bulunmalarını sağlayan okul projeleri, Comenius Okul Ortaklıkları (öğretmenler ve öğrenciler)
 • Avrupa ülkelerindeki okullarda bir veya iki dönem öğrenim görmek için, Comenius Bireysel Öğrenci Hareketliliği, (halihazırda Comenius Okul Ortaklığı yürütmekte olan veya daha önce Comenius Okul Ortaklığı projesi yapmış okulların 14 yaş ve üzeri öğrencileri)
 • Öğretmen adaylarının Avrupa’da asistan öğretmen olarak görev yapmaları için, Comenius Asistanlığı (Bireysel)

Öğretmenim

 • Ana okullarından liselere kadar örgün eğitim kurumlarının Avrupa ülkelerindeki okullarla biraraya gelerek eğitime yönelik ve kültürel içerikli faaliyetlerde bulunmalarını sağlayan okul projeleri, Comenius Okul Ortaklıkları (öğretmenler ve öğrenciler)
 • İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle birlikte Avrupa’dan bir ortak ülke ile bölgelerarası işbirliği yapmak için, Comenius Bölgesel Ortaklıklar
 • Proje başvurusu öncesinde Avrupa ülkelerindeki okullarla işbirliği başlatmak ve ortak bulmak için, Comenius İrtibat Seminerleri
 • Proje başvurusu öncesinde irtibatta olunan potansiyel ortaklarla görüşmek ve proje hazırlamak için, Comenius Hazırlık Ziyaretleri
 • Pratik öğretme beceri ve bilgilerimi geliştirmek ve okul eğitiminin kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla programa üye ülkelerdeki bireysel eğitim faaliyetlerine katılmak için Comenius Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti

İdari Personelim

 • Ana okullarından liselere kadar örgün eğitim kurumlarının Avrupa ülkelerindeki okullarla biraraya gelerek eğitime yönelik ve kültürel içerikli faaliyetlerde bulunmalarını sağlayan okul projeleri, Comenius Okul Ortaklıkları 
 • Proje başvurusu öncesinde Avrupa ülkelerindeki okullarla işbirliği başlatmak ve ortak bulmak için, Comenius İrtibat Seminerleri
 • Proje başvurusu öncesinde irtibatta olunan potansiyel ortaklarla görüşmek ve proje hazırlamak için, Comenius Hazırlık Ziyaretleri
 • Pratik öğretme beceri ve bilgilerimi geliştirmek ve okul eğitiminin kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla programa üye ülkelerdeki bireysel eğitim faaliyetlerine katılmak için Comenius Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti

Okul Tüzel Kişiliği

 • Öğretmen ve okul idarecilerinin liderliğinde, öğrencilerin ve öğretmenlerin Avrupa ülkelerindeki okullarla biraraya gelerek eğitimle ilgili ve kültürel faaliyetler yürütmek için projeler, Comenius Okul Ortaklıkları
 • Proje başvurusu öncesinde, irtibatta olunan potansiyel ortaklarla görüşmek için, Comenius Hazırlık Ziyaretleri (ev sahipliği)
 • İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle birlikte Avrupa’dan bir ortak ülke ile bölgelerarası işbirliği yapmak için, Comenius Bölgesel Ortaklıklar
 • Okulda Avrupa’dan bir öğretmen adayını asistan öğretmen olarak istihdam etmek için, Comenius Asistanlığı (Kurumsal)
 • Dil eğitim ve öğretimi alanındaki en yeni ve uygulamada performansı en yüksek yaklaşımları, yöntemleri ve teknikleri teşvik etmek ve Avrupa genelinde yaygınlaştırmak için, Avrupa Dil Ödülü