Başvuru Süreci

Başvuru Tarihi

2018 yılı Teklif Çağrısı kapsamında Okul Eğitimi Personel Hareketliliği başvuruları için son tarih 01 Şubat 2018 Brüksel saati ile 12:00'dir. Başvurular sona ermiştir.

Başvuru Nereye Yapılır?

Başvurular, başvuran kuruluşun yerleşik bulunduğu ülkedeki Ulusal Ajansa yapılır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Erasmus+ Programı çerçevesinde tüm başvurular e-formlar üzerinden online yapılmaktadır. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.

Erasmus+ Programında bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

* KA101 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti için okulların ya da konsorsiyum lideri olarak kabul edilen kurumların başvuruda bulunması gerekmektedir. Okul ve konsorsiyum lideri olarak kabul edilen kurumların listesi için tıklayınız.

Başvuru süreci aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır: 

Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi

Erasmus+ Programından yararlanmak isteyen tüm kurum/kuruluş/gruplar; Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalının Tek Kayıt Sistemine (URF) kayıt yaptırmak ve 9 (dokuz) haneli PIC kodu (Kullanıcı Tanımlama Kodu) almak zorundadır. Bu numara başvuru yapmak isteyenlerin başvuru formlarına ulaşmalarını sağlayacak ve Ulusal Ajansların yararlanıcı kurum/kuruluş/gruplar ile yapılacak tüm iletişimlerinde kullanılacaktır.

PIC Kodu almak için izlenmesi gereken adımlar:

Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemine (EU Login/ECAS) kayıt olunması:

Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalı Tek Kayıt Sistemine (URF) kayıt olunması ve Tüzel Kişilik Belgesinin yüklenmesi:

Detaylar için lütfen Program Rehberinin C Bölümüne bakınız.

Başarılı bir kayıt işleminin sonunda kurumunuza bir PIC numarası verilecektir.

Başkanlığımız tarafından hazırlanan ECAS ve PIC Kodu rehber videolarını izlemek için tıklayınız.
 

Program Ölçütlerine Uygunluk Kontrolü

Başvuru sahipleri başvuru öncesinde aşağıdaki ölçütleri sağlamalıdır:

1. Uygunluk Ölçütleri:
Uygunluk ölçütleri genel olarak proje türü, hedef grup ve böyle bir projeye hibe sağlamak için gerekli başvuru şartları ile ilgilidir. Eğer projeniz bu ölçütleri karşılamıyorsa, değerlendirmeye alınmaksızın reddedilir.

2. Eleme Ölçütleri:
Başvuru sahipleri Avrupa Toplulukları genel bütçesinde uygulanan AB Finans Yönetmeliğinin 106. ve 107. Maddelerinde belirtilen şartlarda olmadıklarını beyan etmek zorundadırlar.  Program Rehberinin C Bölümü Eleme Ölçütleri kısmında yer alan şartların herhangi birinin kapsamında olan kurum/kuruluş/gruplar Erasmus+ Programında yer alamazlar.

3. Seçilme Ölçütleri:
Seçilme ölçütleri, başvuru sahibinin projesini tamamlayacak finansal ve idari kapasiteye sahip olup olmadığının Ulusal Ajans tarafından değerlendirilmesine imkân verir. 
 • Finansal kapasite, başvuru sahibinin proje boyunca kendi faaliyetlerini sürdürmesine imkân verecek düzenli ve yeterli mali kaynaklara sahip olması anlamına gelmektedir. Finansal kapasite kontrolü kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için yapılmaz. 
 • İdari kapasite, başvuru sahibinin öngörülen projenin yürütülmesi için gerekli mesleki / kurumsal yeterlik ve yetkinliğe sahip olduğunu göstermesi anlamına gelmektedir. 
4. Hibe Ölçütleri:
Hibe ölçütleri, Erasmus+ Programı çerçevesinde Ulusal Ajansa hibe almak üzere sunulan projenin kalitesini değerlendirme imkânı veren göstergelerdir. Başvuru yapılan faaliyete ilişkin hibe ölçütleri ve eşik puanlar Program Rehberinde ilan edilmektedir.

Mali Şartların Kontrolü

Hibe, aşağıdaki türlerden herhangi birinde olabilir:
-   Belgelendirilmiş (gerçek) masrafların belli bir oranının ödenmesi
-   Kişi / gün / ülke / ortak vs. başına belirlenmiş tutarlar (Birim masraf ölçeği) temelinde ödeme
-   Götürü miktarlar
-   Düz oranlı finansman
-   Üsttekilerin bileşimi.
Mali şartların detayları için Program Rehberinde ilgili faaliyetin finansman kuralları bölümünü inceleyiniz. Ayrıca, “AB Hibelerinde Uygulanan Esaslar” hakkında bilgi edinmek için Program Rehberinin C Bölümünde ilgili başlığı okuyunuz. 

Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi 

Erasmus+ Programının her bir alt faaliyeti için Turna'da yayımlanan formlar kullanılmalıdır.

 • Başvuru formu indirilmeden önce başvuru öncesi kayıt işlemi yapılmalıdır.  
 • Erasmus+ Programının her bir alt faaliyeti için TURNA'ya kayıt olunarak başvuru formu indirilmelidir.
 • Başvuru formu doldurulurken Program Rehberi  ve Turna'da yayınlanan ilgili başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır.
 • Başvuru esnasında gerekli olan tüm ek belgeler başvuru formuna eklenmelidir.
 • Eklenmesi zorunlu belgeler: 
  - Başvuru formundaki doğruluk beyanı sayfasının imzalanıp taranmış hali,
  - Konsorsiyum başvurularında tüm konsorsiyum üyelerinden temin edilecek ortaklık yetki belgeleri (mandate)
 • Başvuru formu üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak çevrim içi gönderim yapılmalıdır.
 • Başvuru formunun gönderim işleminin tamamlanabilmesi için form ayrıca TURNA'ya da yüklenmelidir.
 • Tüm başvurular çevrimiçi yapılacak olup, başvuru formları kâğıt çıktı olarak gönderilmeyecektir. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.  
 • Teklif Çağrısında ve Program Rehberinde ilan edilen son başvuru tarihi ve saatine uyulmalıdır.