Sayın Proje Sahipleri, 2015 Teklif Çağrısı Döneminde Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar  projeleri çerçevesinde kabul edilen proje  sahipleri kurumlar ile hibe sözleşmesi imzalanma süreci başlamıştır.

Proje teklifleri desteklenecek olan proje sahibi kurumların Sözleşme öncesi tamamlanması gereken belgelerle ilgili işlemlere vakit kaybetmeden başlaması önerilmektedir. Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği Hibe Anlaşması’nın hukuki süreci saklı kalmak kaydıyla, projeler ile ilgili hazırlık faaliyetlerine 1 Eylül 2015 tarihi itibariyle başlanabileceği, bu tarihten önce projeler kapsamında yapılan harcamaların kabul edilebilir olmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.  

 Sözleşmenin imzalanması için tamamlanması gereken belgeler şunlardır:

 • Yetki belgelerinin orijinalleri
 • Bilgi güncelleme formu
 • Banka hesap bilgileri
 • Yetki devri varsa buna dair beyan

Bunlara ek olarak ;

Yararlanıcı kuruluş bir şirket ise;

 • Ticaret sicili gazetesinde yayımlanan tasdikli şirket ana sözleşmesi
 • Vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığını gösterir belge
 • SGK borcu olmadığını gösterir belge
 • İlgili oda faaliyet devam belgesi
 • İmza sirküleri (Noter tasdikli) Şirket adına hibe sözleşmesini imzalamaya yetkili olduklarını gösteren yönetim kurulu kararı

Yararlanıcı kuruluş bir sivil toplum kuruluşu ise;

 • Kuruluşları ile ilgili kanun, tüzük, sözleşme vb. gibi belgelerin tasdikli örneği
 • Yetkili resmi kuruluşlardan alacakları halen faaliyette bulunduklarına dair belge
 • İmza sirküleri (noter tasdikli)
 • Kuruluş adına hibe sözleşmesini imzalamaya yetkili olduklarını gösteren yönetim kurulu kararı
 • Projenin uygulanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı

Yararlanıcı kurum/kuruluşun kamu kurumu dışında bir kurum olması halinde;

 • Hesapların kapandığı son mali yıla ait onaylı Mali Bilanço.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı olarak Erasmus+ Mesleki Eğitim  Programına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, başarılar dileriz.

2015 Sözleşme Öncesi Belgeler için tıklayınız.