2011 Teklif Çağrısı Dönemi Başvuru Belgeleri

2011 Teklif Çağrısı dönemindeki Yenilik Transferi Proje başvuruları 28.02.2011 tarihinde sona ermiştir. Bilgi edinmek isteyenler için, yayınlanan ilan metni ve başvuru ile ilgili yardımcı dokümanlara aşağıda yer verilmiştir.

2011 Teklif Çağrısı Dönemi Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri

Leonardo da Vinci Programı faaliyetlerinden biri olan Yenilik Transferi projeleri, mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla daha önceden yapılmış Leonardo da Vinci veya başka yenilikçi proje sonuçlarının ya da çıktılarının yeni ülkelere, bölgelere ya da sektörlere transfer edilmesi amacıyla hazırlanan çok ortaklı projelerdir.

2011 Teklif Çağrısı Dönemi için Yenilik Transferi Projeleri için başvuru formu yayınlanmış olup, Merkezimizin hazırladığı Elektronik Proje Başvuru ve Takip Programı olan TRNASP sisteminden forma ulaşılabilmektedir. Başvuru yalnızca bu form ile yapılacak olup başka herhangi bir form ile yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.

Elektronik başvuru işleminin tamamlanması sonrasında başvuru formunun bir nüsha çıktısı gerekli eklerle birlikte Kurumumuza ulaştırılacaktır. Başvurunun her aşamasında yapılacak işlemler ve ihtiyaç duyulan bilgiler Başvuru Rehberinde detaylıca açıklanmıştır.

Başvuru öncesinde, internet sitemizde duyurulmuş olan 2011 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısı ve Ulusal Teklif Çağrısı’nın incelenmesi, ayrıca Ön Değerlendirme Kriterleri ile İçerik Değerlendirme ve Kalite Kriterleri’ne dikkat edilmesi yararlı olacaktır.

Eksiksiz bir başvuru yapabilmek için başvurunuzu hazırlarken ve formu doldururken, lütfen aşağıda bağlantıları yer alan belgeleri dikkatle inceleyiniz.

2011 Yılı Yenilik Transferi projeleri için son başvuru tarihi 28 Şubat 2011’dir. TRNASP sisteminden elektronik ortamda yapılacak proje başvurusuna dair belgeler zarflanarak, üzerine aşağıda yer alan adres ve bilgiler yazılmak suretiyle (Formun SIGNATURE bölümü mavi mürekkepli kalemle doldurulmuş, ilgili bölüm imzalanmış ve mühürlenmiş olarak) en geç bu tarihte postaya verilmiş, ya da Merkezimize elden teslim edilmiş olması gerekmektedir.

Leonardo da Vinci Programı 2011 Yenilik Transferi Proje Teklifi
(Başvuru Sahibi Kurumun İsmi)
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Mevlana Bulvarı No: 181 06520 Balgat/ANKARA

TRNASP Sistemine giriş için tıklayınız.

Tüm başvuru sahiplerine başarılar dileriz. (28.01.2011)

2011 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)Ulusal Teklif Çağrısı

1-2011 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)Ulusal Teklif Çağrısı Ulusal Teklif Çağrısı

1. LLP Call 2011 Official Journal Announcement

2. LLP General Call for Proposals 2011-2013 Strategic Priorities

3. LLP Guide Part I

LLP Guide Part II a

LLP Guide Part II b

Ek-1 Başvuru Rehberi

Ek-2 Başvuru Formu Ek Bilgi Dokümanı (İngilizce)

Ek-3 Ön Değerlendirme Kriterleri (İngilizce)

Ek-4 İçerik Değerlendirme ve Kalite Kriterleri (İngilizce)

Ek-5 Sıkça Sorulan Sorular (İngilizce)

Ek-6 Başvuru Kontrol Listesi

TRNASP Sistemine giriş

Ulusal Teklif Çağrısı