Ortaklık Projeleri

Ortaklık projeleri kapsamında ortaklık yapan kiÅŸilerLeonardo da Vinci Programı Ortaklıkları proje tabanlı bir faaliyettir. Bu projeler, mesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren ve ortak ilgili alanı olan kuruluşlar arasındaki küçük çaplı işbirliği faaliyetleridir. Mesleki eğitim ve öğretimi güçlendirmeye yönelik bu faaliyetler, proje sonucunda ürün ya da çıktı oluşmasını hedefler. Bu hedefi geliştirmek yolunda ise karşılıklı hareketlilikler (çalışma ziyaretleri) gerçekleştirilmektedir. Proje en az biri AB üyesi ülke olmak koşulu ile en az üç program katılımcısı ülkeden ortak ile yürütülür.

Ortaklık projeleri, yenilik transferi projeleri ile hareketlilik projeleri arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Bu projeler, hareketlilik projelerinde elde edilen başarılı sonuçların doğurduğu işbirliğinin devamı veya yenilik transferi projelerinin ilk adımı olarak da görmek mümkündür. Ortaklık projeleri, salt hareketlilik faaliyetlerinin ötesinde, mesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasında sürekli bir işbirliği zemini oluşturmayı amaçlamaktadır.

Proje Süresi : 24 ay.

Ortaklık Projelerinde Sağlanan Maddi Destek

Türkiye’den projeye katılacak ortaklar için belirlenen hibe miktarları Ulusal Teklif Çağrısında belirtilir. Her ortak proje başvurusunu kendi ülke Ulusal Ajansına yapar ve hibe tutarlarını kendi ülke Ulusal Ajans’ından alır.

İlgili Linkler ve Dökümanlar

Ortaklık Projeleri Tanıtım Sunuları

AB Komisyonu Sayfasına  Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Ulusal Ajans Web Siteleri İçin Tıklayınız.