Başvuru Nasıl Yapılır?

Leonardo da Vinci Programı İrtibat Seminerleri için başvuru yapılmadan önce 2012 Yılı Ulusal Teklif Çağrısı’nda ilgili alanların okunması ve aşağıdaki yönergelerin izlenmesi gerekmektedir.

İrtibat Semineri Seçmek

Başvuru sahibi, 2012 Leonardo İrtibat Seminerleri Listesi'nden faaliyetin konusu, kuruluşun faaliyet alanına ve yapılması öngörülen proje konusuna uygun bir İrtibat Semineri seçmelidir.

Online Başvuru

http://online.ua.gov.tr/ adresinde yer alan " 2012 Hazırlık Ziyaretleri Başvuru Formu" eksiksiz doldurulup, sisteme kaydedilmelidir. Başvuru formu TURNA sistemine yüklendikten sonra “Başvurularım” bölümünden başvurunuzu listede bularak ve “Başvuru Formunu Göster” ile formunuzu Adobe Reader 9.0 ve üzeri bir versiyonda açıp, file-print seçeneğini kullanarak başvurunuzun çıktısını alabilirsiniz. Sisteme kaydettiğiniz başvuru formundaki kod ile formun çıktısında yer alan kodun aynı olması gerekmektedir.

Turna E-Başvuru Yönetim Sistemine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Başvuru Formu Çıktısı (Hard Copy)

Başvuru formu doldurulup online olarak onaylandıktan (submit) sonra bir çıktısı alınarak beyan (declaration) bölümleri başvuru sahibi kuruluşun yasal temsilcisi tarafından imzalandıktan ve okul mührü basıldıktan (imza ve mühür ıslak olmalıdır) sonra 1 nüsha olarak, ekleri ile birlikte ilgili seminer için ilan edilen son başvuru tarihine uygun olarak Merkez Başkanlığımıza elden ya da posta veya kargo (posta veya kargoya veriliş tarihi esas alınır) ile teslim edilmelidir.

Önemli Not: Başvuru Formunun bütçe kısmında sadece seyahat ve irtibat semineri ücreti kısmını doldurunuz. İrtibat Semineri Başvuru Şartları sayfasında açıklanan gerekçelere sahip değilseniz harcırah talep etmeyiniz. Aksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılabilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Çıktısını almış olduğunuz başvuru formu ekinde aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir.

Yabancı Dil Belgesi

Başvuru sahibi kurum/kuruluş adına katılacak kişinin dil yeterlilik puanını gösteren ulusal veya uluslararası belgesini başvuru ile birlikte sunması gerekmektedir. Dil yeterlilik belgesini başvurusu ile birlikte göndermeyen başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru sahiplerinin başvuruları ile birlikte sunmaları gereken son beş yıla ait dil puanı belgesi, KPDS 60 olarak belirlenmiştir. KPDS 60 puanına denk gelen diğer yabancı dil puan ve belgelerinin denklik puan değerlerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın (YÖK) internet adresi olan www.yok.gov.tr Yabancı Dil Eşdeğerlilik sayfasından veya doğrudan http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/ linkinden ulaşılabilmektedir. KPDS dışında dil belgesine sahip başvuru sahiplerinin, başvuru öncesinde kendi durumlarına ilişkin denk belgeler için söz konusu siteyi kontrol etmeleri gerekmektedir.

Dil yeterlilik belgesini sunmayan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır.

Yabancı dil öğretmenleri ile yabancı dille eğitim veren üniversitelerden mezun olmuş öğretmenlerin diploma veya mezuniyet belgesi örneğini başvuruları birlikte sunmaları yeterlidir. Ayrıca, yukarıda belirtilen yabancı dil sınav sonuç belgelerini ibraz etmeleri zorunlu değildir.

Başvuru formunun ekinde sunulan yabancı dil belgesi örneklerinin (diploma/sınav sonuç belgesi) onaylı (noter/kurum) olması gerekmektedir.

Üst Yazı

İrtibat Seminerine katılmanızda bir sakınca olmadığına dair başvuru sahibi kurumunuzdan bir üst yazı alınız.

Tüzel Kişilik Belgesi:

Kamu kurumları dışındaki özel kurum/kuruluşlardan yapılacak başvurulara kurum/kuruluşun tüzel kişiliğe sahip olduğunu gösterir resmi bir belge de eklenmelidir.

Başvuru Formunu Merkez Başkanlığımıza Sunmak

Başvuru formunu yukarıda belirtilen ekleri ile birlikte 1 nüsha olarak en geç başvuru yapılan seminerin ilan edilen son başvuru tarihinde Merkez Başkanlığımıza elden ya da posta/kargo (süre postaya veriliş tarihinde başlar) ile teslim edilmelidir. Başvurunuzun ayırt edilebilmesi açısından zarfın üzerine "Kurum adınızı" ve "Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo İrtibat Semineri Başvurusu" açıklamasını yazınız.

Posta adresimiz
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Mevlana Bulvarı No:181 TR 06520 BALGAT/ANKARA

İlgili Linkler ve Dökümanlar

2012 Luxemburg İrtibat Semineri Başvuru Bilgileri

2012 İsviçre İrtibat Semineri Başvuru Bilgileri

Yüksek Öğretim Kurulu

Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri

İrtibat Seminerine Üst Yazı Örneği İçin Tıklayınız.

Sözleşme Bilgi Formu Örneği İçin Tıklayınız.