Spor Etkinlikleri

Bu faaliyetle, kâr amacı gütmeyen kurum veya kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından Avrupa genelinde organize edilen spor etkinliklerine finansal destek sağlanarak, aşağıda belirtilen amaçların gerçekleştirilrmesi hedeflenmektedir:

1.    Özellikle Avrupa Birliği’nin cinsiyet eşitliği ve engellilik stratejisi kapsamında sosyal içerme ve fırsat eşitliğinin spor alanında da uygulanmasının desteklenmesi
2.    Fiziksel aktivite ve sporu teşvik etmek amacıyla Avrupa Birliği fiziksel aktivite rehberinin uygulanmasının desteklenmesi

Amaçlar:

1.    Sosyal içerme, fırsat eşitliği ve fiziksel aktivitelerin sağlığa olumlu etkisi konusunda görünürlüğün ve bilincin arttırılması
2.    Spor ve gönüllü etkinliklere katılımın arttırılması
3.    Sosyal dışlanma riski altındaki grupların katılımının arttırılması


Örnek Faaliyetler:

Gerçekleştirilecek bir etkinliğin hazırlığı, organizasyonu ve izlenmesinden sorumlu kurum veya  kuruluşlarla Avrupa Birliği hibe sözleşmesi imzalanması ile en az 10 program ülkesinden katılımcı  sporcuları olan uluslararası etkinlikleri kapsamaktadır.
•    Sporcular, koçlar ve gönüllüler tarafından düzelenecek uluslararası eğitimler, etkinlikleri,
•    Sportif etkinlik, organizasyon çerçevesinde düzenlenen konferanslar, seminerler, atölye çalışmaları ve toplantılar,
•    Yasal aktivitelerin uygulanması (değerlendirmeler, ileriye dönük planlar)

Hibe için uygun olmayan faaliyetlere örnekler şöyledir:
•    Uluslararası, Avrupalı veya ulusal spor federasyonları ve ligleri tarafından düzenlenen sportif yarışmalar, etkinlikler
•    Profesyonel spor müsabakaları vb.

Değerlendirme Süreci:

Uygunluk Kriterleri

Kimler Başvurabilir?

Herhangi bir program ülkesinden spor alanında faaliyet gösteren kamu kurumu veya kar amacı gütmeyen kuruluş. Örneğin:
i.    Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede spordan sorumlu kamu kurumu
ii.    Uluslararası, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde spor alanında faal kurum ve kuruluşlar

Katılımcı Organizasyonların Sayısı ve Profili

Kâr amacı gütmeyen bir spor müsabakası en az 10 program ülkesinden katılımcı veya ortak kurum ve kuruluşu kapsamaktadır.

Projenin Süresi

1 yıla kadar (hazırlanma aşamasından izlenme aşamasına kadar)

Nereye Başvurulacak?

Hibe başvuruları Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na yapılır:
http://eacea.ec.europa.eu/education/index_en.php

Nasıl Başvurulur?

Başvurular, Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’nın https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sport-collaborative-partnerships-in-sport-field-and-not-for-profit-european-sport_en linkli adresinde yer alan başvuru formu doldurularak ve gerekli ek belgeler eklenerek Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na online olarak yapılır. Başvurular, ERASMUS+ Program Kılavuzunun C bölümünde belirtilen yöntemlerle uyumlu olmalıdır.

Ne Zaman Başvurulacak?

Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri projeleri için son başvuru tarihi 4 Nisan 2019 Brüksel saati ile 12:00'dir. 

Projelere Sağlanacak En Yüksek Destek

Program kapsamında sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek destek Avrupa Spor Haftasında yapılacak etkinlikler için 300.000 Avro, bu hafta dışında yapılacak etkinlikler için 500.000 Avro olup, sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek hibe oranı %80 olacaktır.