Sektörel Beceri Ortaklıkları

Sektörel Beceri Ortaklıkları (Sector Skills Alliances) Nedir?

Sektörel Beceri Ortaklıkları, belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine, mesleki eğitim sistemlerinin cevap verebilirliğini artırmayı hedefleyen uluslararası projelerdir.

Bu faaliyette Eurostat NACE kapsamındaki tüm sektörler uygun olarak kabul edilmektedir. Örneğin; 
 

Tekstil/Giyim/Deri ve Ticaret gibi Avrupa Sektörel Beceriler Konseylerini oluşturan sektörler,
İleri İmalat, Ticaret (Toptan, Perakende), İnşaat, Turizm, Sağlık, Kimya, Tarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Çevre Teknolojileri... 
 

Sektörel Beceri Ortaklıklarının temel amaçları şunlardır:

Beceri ihtiyaçlarının tanımlanması,
Mesleki eğitim programlarının modernizasyonu,
Yeterliliklerin artırılması ve sertifikasyon aracılığı ile tanınması,
Ekonomik sektörlerin rekabet edebilirliğini artırmak,
İşgücü piyasası ile eğitim kurumları arasında bilgi ve deneyim paylaşımı, 
İşbaşı eğitimlerinin entegrasyonu,
Mesleki eğitimde yenilikçi metotlar geliştirmek,
Öğrenme çıktıları yaklaşımı ve kalite güvencesini uygulamaya koymak (ECVET, EQF, EQAVET)

Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir?

Sektörel Beceri Ortaklıkları, mevcut ve gelecekteki işgücü piyasası ihtiyaçlarına uyarlanabilen, birbiriyle uyumlu ve kapsamlı faaliyetleri desteklemektedir. 


LOT 1:
Belli bir ekonomik sektördeki beceri ihtiyaçlarının ve eksikliklerin tanımlanması,
LOT 2: Ortak bir mesleki eğitim müfredatının tasarlanması ve uygulanması 

Ortaklık Yapısı:

LOT 1 için; minimum iki ortak olmak üzere en az 12 Program ülkesini kapsayan verileri sunabilen ulusal kurumlar veya Avrupa çapındaki şemsiye organizasyonlar

LOT 2 için; minimum altı ortak olmak üzere en az 3 Program ülkesini kapsayan verileri sunabilen kurumlar

Kimler Başvuru Yapabilir? 

Mesleki eğitim sağlayan kamu veya özel kuruluşlar,
Sektöre özel uzmanlığa sahip ve belirli bir sektör için/ sektörde temsilci olan kamu veya özel teşekküller, (Avrupa, ulusal veya bölgesel düzeyde)
Eğitim ve öğretim sistemlerinden sorumlu kamu veya özel kuruluşlar (ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde)

Proje Süresi Ne Kadardır?

LOT 1 için; proje süresi 2-3 yıl arasında değişebilir.
LOT 2 için; proje süresi 3 yıldır.

Hibe Desteği Ne Kadardır?

LOT 1 için 500.000 Avro, LOT 2 için 1.400.000 Avrodur.

Başvurular Ne Zaman Yapılmalıdır?

Son başvuru tarihi 28 Şubat 2018 (Brüksel saati 12:00'ye kadar)

Başvurular Nereye Yapılmalıdır?

Bilgi Ortaklıkları, Komisyon Merkezli projeler olduğundan doğrudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) sunulacaktır.

https://eacea.ec.europa.eu

Başvuru Formuna Nasıl Ulaşılır?

Başvuru formu, Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency sayfasında online olarak üretilmektedir. Konu ile ilgili olarak hazırlanan video ve diğer belgeler aşağıda yer almaktadır.

2016 SSA Sunum 

Başvuru Formu Portalı
Erasmus+ Program Rehberi