Jean Monnet Projeleri

Jean Monnet Projeleri Nedir?

Jean Monnet Projeleri yenilik ve çapraz verimliliği desteklemekte ve Avrupa Birliğinin içeriğini yaymaktadır. “Yenilik projeleri” Avrupa Birliği konularını daha çekici ve muhtelif hedef kitlelere uyarlanmış hale getirmek amacıyla yeni perspektifleri ve farklı metodojileri keşfedecektir. “Çapraz verimlilik” projeleri Avrupa Birliği konularında tartışma ve düşünmeyi destekleyecek ve birlik ve süreçleri hakkındaki bilgileri geliştirecektir. “İçerik yayma” projeleri büyük ölçüde bilgilendirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerini içerecektir.

Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir?

Jean Monnet Projeleri aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını gerçekleştirebilir:

  • Belirli Avrupa Birliği konularında yeni tasarlanmış metodojileri, içeriği ve araçları geliştirmek ve test etmek
  • Özellikle normalde AB konuları ile iştigal etmeyen öğrenciler için tasarlanmış akademik içerik ve araçlar geliştirmek
  • Belirli konu alanları ile ilgili sanal sınıflar oluşturmak ve test etmek
  • AB’de aktif vatandaşlığı teşvik eden kendi öz araçlarının tasarımı, üretimi ve uygulamasını yapmak

Kimler Başvuru Yapabilir?

Avrupa Birliği alanında aktif olan, dünyanın herhangi bir  ülkesinde yerleşik olan bir yükseköğretim kurumları veya kuruluşlar.

Kurum ve Kuruluşların Rolü Nedir?

Projeyi teklif eden kurum/kuruluş beklenen sonuçlar konusunda bilgi içeren detaylı bir çalışma programına sahip açık ve sürdürülebilir bir strateji hazırlamış olmalıdır. Kurum önerilen faaliyetlere duyulan ihtiyacı gerekçelendirmeli, doğrudan ve dolaylı yararlanıcıları açıklamalı, tüm katılımcı kuruluşların aktif katılımını garanti etmelidir.

Teklifler kurumların yasal temsilcisi tarafından imzalanmalı ve başvuru sahibinin yasal statüsü, hedefleri ve faaliyetleri hakkında bilgi vermelidir.

Yükseköğretim kurumları teklifleri ile ilgili nihi sorumluluğu taşımaktadır. Tüm hibe sürecinde çalışma programlarında açıklanmış faaliyetleri uygulamak zorundadırlar.

Projenin Süresi Ne Kadardır?

Projelerin süresi 12 ila 24 ay arasında değişebilmektedir.

Hibe Desteği Ne Kadardır?

Program kapsamında sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek destek 60.000 Avro olup, sunulacak bir projenin toplam maaliyetinin yaklaşık %75’ini temsil etmektedir.

Başvurular Ne Zaman Yapılmalıdır?

Başvuru sahipleri aynı yılın 1 Eylül’ünde başlayan projeleri için hibe bavurularını en geç 26 Mart 2015 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye (Türkiye saati ile 13:00) kadar sisteme yüklemek zorundadır.

Başvurular Nereye Yapılmalıdır?

Jean Monnet Projeleri, Komisyon Merkezli faaliyetler olduğundan başvuruları doğrudan Brüksel'deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) yapılır.
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en