Jean Monnet Modülleri

Jean Monnet Modülü Nedir?

Jean Monnet Modülü bir yükseköğretim kurumunda Avrupa Birliği çalışmaları konusunda yapılan kısa bir eğitim/öğretim programıdır. Modüller Avrupa çalışmaları konusunda özel bir disiplin üzerinde yoğunlaşılabilinir veya çok disiplinli olabilir.

Projenin temel amaçları aşağıda verilmektedir:

1.    Avrupa Birliği konularında genç araştırmacılar ve burs sahipleri ve uygulayıcılar için araştırmayı ve ilk öğretme deneyimini desteklemek,
2.    Akademik araştırma sonuçlarının yayınlanmasını ve yaygınlaştırılmasını teşvik etmek,
3.    Özellikle Ortak Ülkelerde AB konusunda ilgi uyandırmak,
4.    Büyük ölçüde AB ile bağlantılı olmayan müfredata bir Avrupa Birliği perspektifi getirilmesini teşvik etmek,
5.    Mezunlara mesleki hayatlarında AB ile ilgili belirli konular hakkında özel olarak hazırlanmış kurslar vermek.

Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir?

Jean Monnet Modülleri aşağıdaki faaliyetlerden bir tanesini içermelidir:

  • Avrupa Birliği konularında genel veya giriş mahiyetinde dersler
  • Avrupa Birliği ile ilgili gelişmeler konusunda uzmanlaşmış öğretme faaliyetleri
  • Tam tanınan yaz kursları ve yoğunlaştırılmış kurslar

Kimler Başvuru Yapabilir?

Dünyanın herhangi bir  ülkesinde yerleşik olan bir yükseköğretim kurumu başvuruda bulunabilir. Bir program ülkesinde yerleşik yükseköğretim kurumları Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesine (ECHE) sahip olmalıdır. Ortak ülkelerden katılan yükseköğretim kurumları için ECHE aranmamaktadır.

Kurum ve Kuruluşların Rolü Nedir?

Yükseköğretim kurumları gerek kurum içinde gerek kurum dışında Modül koordinatörlerinin faaliyetlerinden mümkün olan en geniş kitlenin faydalanması için bu faaliyetleri halka açık hale getirmeleri konusunda modül sahiplerini desteklemek ve teşvik etmek şeklinde bir role sahiptir.

Yükseköğretim kurumları Modül koordinatörlerini eğitim/öğretim, araştırma ve düşünme faaliyetlerinde desteklemektedir; geliştirilen eğitim/öğretim faaliyetlerini tanırlar; faaliyetleri izlerler; Jean Monnet faaliyetleri ile iştigal eden personelleri tarafından elde edilen sonuçlara görünürlük kazandırır ve bunları tanırlar.

Projenin Süresi Ne Kadardır?

Projelerin süresi 3 yıldır.

Hibe Desteği Ne Kadardır?

Program kapsamında sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek destek 30.000 Avro olup, sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek hibe oranı %75 olacaktır.

Başvurular Ne Zaman Yapılmalıdır?

Başvuru sahipleri aynı yılın 1 Eylül’ünde başlayan projeleri için hibe bavurularını en geç 26 Mart 2015 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye (Türkiye saati ile 13:00) kadar sisteme yüklemek zorundadır.

Başvurular Nereye Yapılmalıdır?

Jean Monnet Modülleri, Komisyon Merkezli faaliyetler olduğundan başvuruları doğrudan Brüksel'deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) yapılır.
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en