Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları

Jean Monnet Kürsü Başkanlığı Nedir?

Jean Monnet Kürsü Başkanlığı akademisyenler için Avrupa Birliği çalışmaları konusunda uzmanlaşmış bir öğretme makamıdır. Yalnızca bir akademisyen Kürsü Başkanlığını elinde tutmalı ve akademik yıl başına en az 90 saat boyunca ders vermelidir.

Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir?

Jean Monnet Kürsü Başkanlığı aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını gerçekleştirebilir:
  • Bir yükseköğretim kurumunun resmi müfredatında yerleşik olan Avrupa Birliği çalışmalarını derinleştirmek
  • Öğretmen eğitimi ve zorunlu eğitim gibi farklı eğitim seviyeleri ve alanlarında da, AB konularındaki araştırmaları yürütmek, izlemek ve gözetmek
  • İşgücü piyasasında artan talep yaşanan alanlarda geleceğin profesyonellerine Avrupa Birliği konularında derinlemesine eğitim vermek
  • Genç nesil akademisyen ve araştırmacıları Avrupa Birliği çalışmaları ile ilgili alanlarda cesaretlendirmek.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Dünyanın herhangi bir  ülkesinde yerleşik olan bir yükseköğretim kurumu başvuruda bulunabilir. Bir program ülkesinde yerleşik yükseköğretim kurumları Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesine (ECHE) sahip olmalıdır. Ortak ülkelerden katılan yükseköğretim kurumları için ECHE aranmamaktadır.

Kurum ve Kuruluşların Rolü Nedir?

Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları, hibe sözleşmesini imzalayan yükseköğretim kurumunun ayrılmaz bir parçasıdır.

Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları kurumlarının akademik faaliyetlerine kayıtlıdır. Yükseköğretim kurumlarından Jean Monnet Kürsü Başkanlığını elinde tutanları eğitim/öğretim, araştırma ve düşünme faaliyetlerinde desteklemeleri; mümkün olduğunca çok sayıda müfredatın açılan derslerden faydalanmasına izin vermeleri ve geliştirilen öğretme faaliyetlerini tanımaları beklenmektedir.

Yükseköğretim kurumları teklifleri ile ilgili nihai sorumluluğu taşımaktadır. Tüm hibe sürecinde çalışma programlarında açıklanmış faaliyetleri uygulamak zorundadırlar.

Projenin Süresi Ne Kadardır?

Projenin süresi 3 yıldır.

Hibe Desteği Ne Kadardır?

Program kapsamında sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek destek 50.000 Avro olup, sunulacak bir projenin toplam maaliyetinin yaklaşık %75’ini temsil etmektedir.

Başvurular Ne Zaman Yapılmalıdır?

Başvuru sahipleri aynı yılın 1 Eylül’ünde başlayan projeleri için hibe bavurularını en geç 26 Mart 2015 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye (Türkiye saati ile 13:00) kadar sisteme yüklemek zorundadır.

Başvurular Nereye Yapılmalıdır?

Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları, Komisyon Merkezli faaliyetler olduğundan başvuruları doğrudan Brüksel'deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) yapılır.
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en