Jean Monnet Ağları

Jean Monnet Ağları Nedir?

Jean Monnet Ağları Avrupa Birliği çalışmaları alanında uluslararası paydaşlardan oluşan konsorsiyumların oluşturulması ve geliştirilmesini teşvik etmektedir.

Bu ağlar bilgi toplamaya, deneyim paylaşımına, bilgi üretimine ve dünya çapında Avrupa Entegrasyonu sürecini desteklemeye katkıda bulunmaktadır. Bu eylem özellikle genç araştırmacıların AB ile ilgili temalarda katılımını teşvik etmek gibi belirli faaliyetleri destekleyen mevcut ağların güçlendirilmesine de katkıda bulunabilir.

Bu projeler tek taraflı tekliflere dayanmalı ve ulusal seviyede başarılı şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan ve 5 farklı ülkeden minimum 5 ortak kurumun katılımını gerçekleştiren faaliyetler üzerinde odaklanmalıdır. Amaçları ulusal bir boyuttan ziyade çok uluslu boyuta sahip projeler gerçekleştirmektir.

Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir?

Jean Monnet Ağları aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını gerçekleştirebilir:

  • AB konusunda yüksek seviyeli araştırma ve eğitim/öğretimde uygulanan metodolojiler ile ilgili bilgi ve sonuçları toplamak ve tanıtımını yapmak
  • Avrupa ve dünya çapında farklı yükseköğretim kurumları ve diğer ilgili kurumlar arasındaki işbirliğini güçlendirmek
  • Karşılıklı iyi uygulamaları geliştirmek amacıyla bilgi ve uzmanlık paylaşımı yapmak
  • Yüksek öneme sahip AB konuları hakkında kamusal aktörler ile Komisyon birimleri arasındaki işbirliğini teşvik etmek ve yüksek seviyeli bir bilgi değişim platformu oluşturmak

Kimler Başvuru Yapabilir?

Avrupa entegrasyonu alanında aktif olan, dünyanın herhangi bir  ülkesinde yerleşik olan bir yükseköğretim kurumu veya bir kuruluş başvuruda bulunabilir.

Kurum ve Kuruluşların Rolü Nedir?

Jean Monnet Ağları, kapsadıkları Avrupa Birliği alanları açısından bir referans noktası haline gelmelidir. Bunlar, bilginin toplanması ve bundan faydalanılmasına katkı yapacak, bilgiyi yaygınlaştıracak ve belirli konularda analiz ve vizyonlar sunacaktır.

Jean Monnet Ağlarını koordine eden yükseköğretim kurumları, teklifleri ile ilgili nihai sorumluluğu taşımaktadır. Tüm hibe sürecinde çalışma programlarında açıklanmış faaliyetleri uygulamak zorundadırlar.

Projenin Süresi Ne Kadardır?

Projelerin süresi 3 yıldır.

Hibe Desteği Ne Kadardır?

Program kapsamında sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek destek 300.000 Avro olup, sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek hibe oranı %80 olacaktır.

Başvurular Ne Zaman Yapılmalıdır?

Başvuru sahipleri aynı yılın 1 Eylül’ünde başlayan projeleri için hibe bavurularını en geç 26 Mart 2015 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye (Türkiye saati ile 13:00) kadar sisteme yüklemek zorundadır.

Başvurular Nereye Yapılmalıdır?

Jean Monnet Ağları, Komisyon Merkezli faaliyetler olduğundan başvuruları doğrudan Brüksel'deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) yapılır.
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en