Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Etkinlikleri

Bu eylem, gençlik, kültür ve spor alanında Avrupa veya dünya çapında etkinlikler çerçevesinde, büyük ölçekli (en az 30 AGH gönüllüsünü kapsayan) gönüllülük projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır (örneğin Dünya Gençlik Zirveleri, Avrupa Kültür Başkentleri, Avrupa Gençlik Başkentleri, Avrupa spor şampiyonaları vb.).

Buna ek olarak Komisyon tarafından kabul edilen yıllık Çalışma Programı ile uyumlu olarak, bu Rehberin B Bölümünde “Gençlik” başlıklı giriş bölümünde açıklanan önceliklerden bir ya da birden fazlasını esas alan projelere öncelik verilecektir.

Desteklenen projeler aşağıdaki aşamalardan oluşacaktır:

  • Hazırlık (uygulamaya yönelik düzenlemeler, katılımcıların seçimi, gidiş öncesi katılımcıların dil açısından /kültürlerarası açıdan/görevleri ile ilgili olarak hazırlanması)
  • Avrupa Gönüllü Hizmeti faaliyetlerinin ve tamamlayıcı faaliyetlerin uygulanması
  • İzleme (AGH faaliyetlerinin değerlendirilmesi, uygun olduğu yerde katılımcıların faaliyetler esnasındaki öğrenme çıktılarının resmi olarak tanınması ve proje çıktılarının kullanımı ve yaygınlaştırılması)

Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir?

  • Avrupa Gönüllü Hizmeti
  • Azami 2 aylık bir süre boyunca, 17-30 yaş arasındaki gençlerin ücretsiz ve tam zamanlı gönüllü hizmet sunmaları aracılığıyla kişisel sorumluluklarını ortaya koymalarına olanak tanımaktadır. Genç gönüllüler Avrupa çapında/uluslararası çapta gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde organize edilen faaliyetlere ve girişimlere katkı sunma fırsatını elde etmektedir. Büyük ölçekli bir AGH etkinliği en azından 30 gönüllüyü kapsamalıdır. Aşağıdaki faaliyetler Erasmus+ çerçevesinde bir  Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak değerlendirilmemektedir: zaman zaman yapılan, yapılandırılmamış, yarı zamanlı gönüllülük; bir işletmede işe yerleştirme; ücretli bir iş; bir eğlence faaliyeti veya turistik faaliyet; bir dil kursu; ucuz işgücü kullanma; yurt dışında bir eğitim veya mesleki öğretim dönemi

  • Tamamlayıcı faaliyetler
  • Proje gönüllülük değerini (ve özellikle Avrupa Gönüllü Hizmetini) teşvik etmeyi amaçlayan konferans, seminer, toplantı ve çalıştaylar gibi yan faaliyetlerin etkinlik esnasında organize edilmesini içerebilir.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Bir Program Ülkesinde yerleşik olan ve gençlik, kültür veya spor alanında Avrupa etkinliğinin/uluslararası etkinliğin organizasyonunda doğrudan yer alan veya etkinlik organizatörleri ile resmi bir yazılı işbirliği anlaşması imzalamış bulunan herhangi bir kamusal veya özel kurum/kuruluş başvurabilir. Bireyler hibe için başvuramaz.

Proje Süresi Ne Kadardır?

Projelerin süresi 3 ila 12 ay arasında değişebilir.

Başvurular Ne Zaman Yapılmalıdır?

Aynı yılın 1 Ekim’i ile takip eden yılın 31 Temmuz’u arasında başlayan projeler için başvuru sahipleri hibe başvurularını en geç 3 Nisan 2014'de Türkiye saati ile 13:00'a kadar sisteme yüklemek zorundadır.

Başvurular Nereye Yapılmalıdır?

Komisyon Merkezli proje olduğundan doğrudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) sunulacaktır: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus
Daha fazla gilgi için Program Rehberini inceleyiniz.