Merkezi Faaliyetler

Merkezi proje tipleri için başvurular Brüksel'de bulunan Yürütme Ajansına yapılır. Ülke merkezli fonların tamamını kullanabilen ülkemizin merkezi fonlardan da yüksek oranda pay alabilmesi için ilgili faaliyetler kapsamındaki tüm kuruluşlarımızı Yürütme Ajansına başvuru yapmaya davet ediyoruz.

Ana Eylem 1 (KA1): Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 

Ana Eylem 2 (KA2): Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği

Ana Eylem 3 (KA3): Politika Reformuna Destek

Özel Eylemler