Yapılandırılmış Diyalog

Gençler kendileri için üretilen politikaların şekillenmesine hangi ölçüde katılabiliyorlar? Geleceğin Türkiye’si ve Avrupası için seslerini ne kadar duyurabiliyorlar? İşte “Yapılandırılmış Diyalog” faaliyeti, tam da bu sorulardan yola çıkarak fırsatlar sunuyor. 

Bu faaliyetteki projelerin amacı gelecekte şekillenecek gençlik politikaları için kullanılabilecek sonuçlar üretmek ve tüm Avrupa’daki gençlerin demokratik yaşama katılımlarını teşvik etmektir.

Yapılandırılmış Diyalog, gençler, gençlik çalışmalarında aktif kişiler ve gençlik kuruluşları ile gençlik alanında karar alıcı olan ve gençlik politikalarından sorumlu kişiler arasında işbirliğini destekler. Çok sayıda gencin katıldığı büyük toplantı ve diğer etkinlikleri mümkün kılar. 

İki temel alt faaliyet vardır:

  • Ulusal toplantılar
  • Ulus-ötesi toplantılar.

Ulusal tipinde yurt dışından ortaklara ihtiyaç yoktur.

Faaliyet kapsamında yapılabilecek etkinlikler oldukça esnektir: Toplantılar, konferanslar, danışma etkinlikleri (online anketler ve diğer online danışma türlerini de içeren organizasyonlar), gençlerin demokratik katılımlarını artıran, demokratik kurumların ve karar alıcıların rollerini simülasyon yoluyla anlatan etkinlikler, Avrupa Gençlik Haftası kapsamına giren gençlik politikası temalı etkinlikler ve gençler ile politika yapıcılar arasındaki diyaloğu tesis eden diğer etkinlikler. Bu etkinliklere yerel, bölgesel, ulusal veya Avrupa düzeyinde, yani neredeyse her düzeyde karar alıcılar dahil olabilir.

Ancak, politik olarak etkilenmiş etkinlikler (örneğin siyasi partilerin toplantıları) ve kuruluşların yıllık rutin toplantıları bu faaliyet kapsamında yapılamaz.

Yapılacak etkinlikler en az 30 genci içermelidir.

Gençler 13-30 yaşları arasında olmalıdır. Uzman/Politikacı/karar alıcılar için yaş sınırı yoktur.

Kimler Başvurabilir ve Ortak Olabilir?

"Program ülkeleri" veya "komşu ortak ülkeler"de (ülke listesi) yer alan sivil toplum kuruluşları ve yerel düzeydeki Kamu kuruluşları ortak olabilir, program üyesi ülkelerden ortaklar başvurabilir.

Kaç Ortak Gerekir?

Ulusal toplantılar ortak olmadan yapılabilir (yalnızca bir ortak vardır, o da başvuranın kendisidir). Ulusötesi toplantılarda toplam en az iki ortak faaliyete katılır. 

Proje Süresi Ne Kadardır?

Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, projeler 3 ay ile 2 yıl arasındadır.

Proje Nerede Gerçekleşir?

Proje başvuranın ülkesinde gerçekleştirilir. Eğer başvuran Avrupa çapında bir STK ise proje herhangi bir program ülkesinden ortağın ülkesinde gerçekleştirilebilir.

Başvuru Nereye Yapılır?

Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Ortakların ulusal ajanslarına başvuru formu göndermesine gerek yoktur.

Başvuru Ne Zaman Yapılır?

Başvurular,  başvuru kriterlerine uygun şekilde koordinatör tarafından üç farklı son başvuru tarihlerinden birine kadar (15 Şubat, 26 Nisan veya 04 Ekim, en geç Türkiye saatiyle 13.00) sisteme yüklenmelidir:

     
  • 15 Şubat 2018 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Mayıs – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında başlayanlar içindir.
  •  26 Nisan 2018 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Ağustos – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında başlayanlar içindir.
  • 04 Ekim 2018 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Ocak – 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında başlayanlar içindir.
Bu faaliyet hakkında daha fazla bilgi için program rehberini ve ilgili başvuru doldurma rehberini inceleyebilirsiniz.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru formunu TURNA sistemimizden indirebilirsiniz. Ancak TURNA sistemine girmeden önce mutlaka "Nasıl Başvurulur" sayfamızın tamamını dikkatlice incelemelisiniz:

NASIL BAŞVURULUR?

Faaliyet Tablosu:

Kullanılması gereken faaliyet tablosu formatı için buraya tıklayınız.

Ortaklık Yetki Belgesi:

Ortakların yer alacağı projelerde "mandate" adı verilen ortaklık yetki belgelerinin her bir ortak için ayrı ayrı hazırlanması ve hem başvuran koordinatör ve hem de ilgili ortak tarafından imzalanması gerekmektedir. İmzalı belgelerin taranmış halleri başvurunun "Ekler" bölümündeki araç kullanılarak başvuruya eklenecektir. İndirmek için buraya tıklayınız.

Seyahat Bütçesi Hesaplama:

Yeni programda seyahat bütçesi kilometre aralıklarına göre belirlenmiş sabit miktarlar üzerinden hesaplanacaktır. İki şehir arası mesafe (km) aşağıdaki sayfada şehir bilgileri girilerek bulunabilir: http://www.ua.gov.tr/distance