Youthpass

 

Youthpass sertifikası Erasmus+ Gençlik Programında gerçekleştirilen projelere katılanlara verilir. Bu sertifika Erasmus+ Gençlik Programı tarafından fonlanan projelerin katılımcılarının projelerde neler yaptıklarını ve neler edindiklerini göstermek için hazırlanan bir araçtır. Youthpass sertifikası gençlerin katıldıkları projede elde ettikleri beceri ve yeterlikleri tanımlayarak gelecek kariyerleri açısından önemli bir belge niteliği taşır.

Youthpass Kılavuzu (Türkçe)

Youthpass Kılavuzu (İngilizce)

Youthpass hakkında daha fazla bilgi için: https://www.youthpass.eu/tr/youthpass/