Gençlik Programı Haberleri

EĞİTMEN EĞİTİMİ


EĞİTMEN EĞİTİMİ

Gençlik Programı genel olarak yaygın öğrenme metotlarının kullanılması yoluyla;

-              Gençlerin bireysel gelişimine ve istihdam edilebilirliklerine katkıda bulunmak,

-              Gençleri programdan haberdar etmek ve faydalanmalarını sağlamak

-              Avrupa Birliği ve ulusal düzeyde belirlenmiş temaların (kültürlerarası öğrenme, sosyal dâhil etme, yabancı düşmanlığı ile mücadele vb.) farkındalığını arttırmak,

-              Gençlerle doğrudan veya dolaylı çalışan tüm kurumlara destek olmak,

-              Sahadaki aktörlerin hem ulusal hem de uluslararası alanda ağlara katılımı

gibi hedeflerin elde edilmesine katkı sağlamaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için Türkiye Ulusal Ajansı 2004 yılından bu yana yürüttüğü programlar kapsamında gençlik projelerine hibe tahsis ederek gençlik alanındaki tüm tarafların (bireysel veya kurumsal) çalışmalarını desteklemiştir. Ayrıca, Ulusal Ajans, ulusal ve uluslararası pek çok eğitim ve bilgilendirme faaliyeti düzenlemiştir.

Tüm bu proje ve faaliyetlerin sonucunda kurumsal elde edilmiş kazanımlardan biri de, yaygın öğrenme alanında yetkin, Erasmus+ başta olmak üzere diğer Birlik Programları hakkında bilgi sahibi, Avrupa Eğitim Stratejisi’nin (European Training Strategy) belirlediği yetkinliklere hâkim ve kendisini devamlı geliştirme motivasyonu ve kabiliyeti olan eğitmenler ve bu eğitmenlerin yetiştirilmesi ve desteklenmesi süreçleridir. Bundan sonraki süreçte de özellikle sahadaki tüm aktörlere doğrudan katkı sağlayacak çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır. Ülkemizde bu alanda yetkin eğitmenlerin sayısının artması gerek Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının daha iyi uygulanması gerekse bu alanda yapılan çalışmalara doğrudan katkı sağlayacaktır.

Bu amaçla Türkiye Ulusal Ajansı 23-27 Haziran 2018 tarihleri arasında Ankara’da bir eğitmen eğitimi düzenleyecektir. Bu eğitime katılmak isteyenlerin 09 Nisan 2018 (saat 17:00) tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru esnasında istenen nitelikler:

1.            Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Türkiye’de yasal olarak ikamet ediyor olma,

2.            En az dört yıllık yükseköğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

3.            Yabancı Dil Sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL Sınavından) İngilizce yabancı dilinden en az 65 puan almış olmak veya ÖSYM tarafından YDS’ye eşdeğerliliği kabul edilmiş olan sınavlardan eş değer puan almış olmak. Bu sınavlar arasındaki eş değerliğin belirlenmesinde, ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanan 2 Ekim 2017 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi dokümanı esas alınacaktır. Eğitim dili tamamen İngilizce olan bölümlerden lisans veya lisansüstü eğitim aldığını belgeleyenler, yukarıda belirtilen dil belgelerini ibraz etmeden başvuru yapabilecektir. Eğer eğitim dili tamamen İngilizce olan bölüm, yurt dışında bir kurum ise YÖK denkliği belgesi de aranacaktır.

Diğer Hususlar

Eğitim 23-27 Haziran 2018 tarihlerinde konaklamalı olarak gerçekleştirilecektir. Tüm katılımcıların konaklama ve eğitimle ilgili diğer masrafları Ulusal Ajans tarafından karşılanacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesinden sonra seçilen adaylara eğitime katılımla ilgili detaylı bilgi e-posta aracılığıyla gönderilecektir.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. Bu eğitimle ülkemizde yaygın öğrenme alanında nitelikli eğitmen sayısının artmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.  

Başvurularınızı TURNA bireysel kullanıcı ekranından yapabilirsiniz. TURNA'ya giriş yapmak için tıklayınız. 

Sorularınız için: tca@ua.gov.tr

 


26 Mart 2018 Pazartesi
http://bit.ly/2G91N3F