Değerlendirme

Uygunluk Kontrolü

Uygunluk kontrolünde başvuru, ön kriterleri taşıyıp taşımadığına göre değerlendirilir. Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir, kriterlerden birisi eksik olan başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Bunun için lütfen Uygunluk Ölçütleri’ni inceleyiniz. "Uygunluk Ölçütleri" henüz yayınlanmamıştır.

Hibe (Kalite) Değerlendirmesi

Uygunluk kontrolünü geçen başvurular içerik açısından değerlendirilir. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak iki bağımsız dış uzman tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre sıralanır ve hibe tahsisi en yüksek puan alan başvurudan başlayarak verilir. Bunun için lütfen Hibe (Kalite) Ölçütleri’ni inceleyiniz. "Hibe (Kalite) Ölçütleri" henüz yayınlanmamıştır.