Ortak Bul

Erasmus+ Gençlik Programında bir proje gerçekleştirebilmek için mutlaka en az bir 'ortağa' ihtiyaç duyulur.  “Ortak” kelimesinden kasıt ticari bir işbirliği değildir. Ortaklar faaliyetleri gerçekleştirmek için işbirliği yaparlar. Çoğunlukla farklı ülkelerden gruplar (en az 4 kişiden oluşur) veya kuruluşlar ile ortak olunabilir. Ortaklar projenin hazırlık aşamasından tamamlanmasına kadar birlikte çalışırlar. Proje Ulusal Ajansa sunulmadan evvel ortaklar projenin geliştirilmesi için işbirliği yapar, gerçekleşme aşamasında belirli bir süre aktif olarak faaliyetlere katılır, proje bitiminden sonra irtibat halinde kalır ve tüm süreç boyunca iyi bir iletişim içerisinde bulunurlar.

Ortak bulmanın pek çok yolu vardır. Bu site içerisinde bunlardan bazılarını görebilirsiniz. Bunlara ek olarak kişisel/kurumsal bağlantılarınız, internet araması ile bulacağınız ve konunuz ile ilgili kuruluşların web siteleri de muhtemel ortaklarınız ile tanışmanıza vesile olabilir. Bu sitede ortak bulabilmeniz için ortaklık talebinde bulunmuş bazı kuruluş ve gruplara ait bilgiler, ortak bulmaya yönelik web siteleri ve proje fikirlerinin ortak bir platformda dile getirilerek ortak arandığı e-gruplar (örneğin european-youth-exchanges Yahoo Grubu) hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz.

OTLAS (Avrupa Komisyonu Tarafından Geliştirilmiş Ortak Arama Motoru)

Euromed Gençlik Platformu Veritabanı: Akdeniz Ülkelerinden Ortak Ara

Doğu Avrupa ve Kafkas Ülkelerinden Çoğaltıcılar

Balkan Ülkelerinden İrtibat Noktaları

Eurodesk

E-Gruplar