Proje Başvurularının Değerlendirilmesinde Dikkate Alınan Ölçütler

Başkanlığımıza son başvuru tarihlerine uygun şekilde iletilen başvurulara ilişkin bilgiler Youthlink isimli bir veritabanı programına girilmekte ve bir proje numarası atanmaktadır. Son başvuru tarihlerine uygun olmayan projeler değerlendirmeye alınmamaktadır.

Proje başvuruları öncelikle ön değerlendirmeye (elligibility check) tabi tutulmaktadır. Ön değerlendirmeyi geçen başvurular kalite değerlendirmesine alınmaktadır. Kalite değerlendirmesi her proje için en az 2 bağımsız dış uzman tarafından yapılmaktadır. Değerlendirme Komitesi tarafından dış uzmanlardan gelen puanların ortalaması alınarak sıralama yapılır ve son karar verilir.

Ön değerlendirme ölçütlerini içeren "Ön Değerlendirme Formları" ile kalite ölçütlerinin listelendiği "Kalite Değerlendirme Formları"na aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Ön Değerlendirme Formları

Kalite Değerlendirme Formları