2013 Program Kılavuzu Kapsamında Ek Duyuru

Bu Duyuru, Merkez Başkanlığımızca yürürülmekte olan herhangi bir program kapsamında daha önce bir proje veya bireysel faaliyet yararlanıcısı olmuş, ancak bu kapsamda kendisine iade tahahkuk ettirildiği halde zamanında iadesini yapmamış ve bu nedenle aşağıdaki iki kategoriden birinde olan ve 2013 Yılında Gençlik Programı kapsamında yeni başvuru yapmayı planlayan kurum, kuruluş ve kişilere yöneliktir.

Buna göre; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Komitesi'nin 31/12/2010 tarih ve 2010/4 Kararı uyarınca;

AB fonlarının etkin ve yerinde kullanılmasının ve muhtemel risklerin en aza indirilerek fon kayıplarının önlenebilmesinin sağlanabilmesi için "İade borcu ile ilgili olarak yararlanıcı lehine kesinleşmiş bir Mahkeme kararı olması durumu saklı kalmak üzere;

Yararlanıcıya en son gönderilen iade talebi yazısında verilen son ödeme tarihinde ödenmemiş herhangi bir hibe sözleşmesinden doğmuş iade borcu ferileri ile birlikte tamamiyle ödenmeden o sözleşmenin yararlanıcısı ile Merkez tarafından yürütülen herhangi bir başka program kapsamında yeni bir hibe sözleşmesi yapılmayacaktır.

İade borcunun yararlanıcıya en son gönderilen iade talebi yazısında verilen son ödeme tarihinden sonra ferileri ile birlikte tamamiyle ödenmesi durumunda ise, yararlanıcıyla borcun tamamiyle ödendiği tarihten itibaren iki yıl sure ile yeni bir hibe sözleşmesi yapılmayacaktır.

2013 Yılında Gençlik Programı kapsamında yeni başvuru yapacak kurum, kuruluş ve kişilerin, yapmış oldukları başvuruya hibe tahsisi yapıldığına ilişkin duyuru/bildirim yapılmış olsa dahi, Merkez Başkanlığımız ile hibe sözleşmesi imzalanması aşamasında yukarıdaki iki kategoriden birinde olduklarının tespit edilmesi durumunda hibe sözleşmesi imzalanmaz, alınmış olan hibe tahsisat kararı iptal edilir.

Kamuoyuna duyurulur.