Ortak Bulma

Ortak bulma ilgili görseliGençlik Programında bir proje gerçekleştirebilmek için çoğunlukla bir 'ortağa' ihtiyaç duyulur (Eylem 1.2 ve 5.1 ulusal alt tiplerinde şart değildir). Anlaşılacağı üzere ortaktan kasıt ticari bir işbirliği değildir. Ortaklar faaliyetleri gerçekleştirmek için işbirliği yaparlar. Çoğunlukla farklı ülkelerden gruplar (en az 4 kişiden oluşur) veya kuruluşlar ile ortak olunabilir. Ortaklar projenin hazırlık aşamasından tamamlanmasına kadar birlikte çalışırlar. Proje Ulusal Ajansa sunulmadan evvel ortaklar projenin geliştirilmesi için işbirliği yapar, gerçekleşme aşamasında belirli bir süre aktif olarak faaliyetlere katılır, proje bitiminden sonra irtibat halinde kalır ve tüm süreç boyunca iyi bir iletişim içerisinde bulunurlar. 

Ortak bulmanın pek çok yolu vardır. Bu site içerisinde bunlardan bazılarını görebilirsiniz. Bunlara ek olarak kişisel/kurumsal bağlantılarınız, internet araması ile bulacağınız ve konunuz ile ilgili kuruluşların web siteleri de muhtemel ortaklarınız ile tanışmanıza vesile olabilir. Bu sitede ortak bulabilmeniz için ortaklık talebinde bulunmuş bazı kuruluş ve gruplara ait bilgiler, ortak bulmaya yönelik web siteleri ve proje fikirlerinin ortak bir platformda dile getirilerek ortak arandığı e-gruplar (örneğin european-youth-exchanges Yahoo Grubu) hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz.

İlgili Linkler ve Dökümanlar

OTLAS (Avrupa Komisyonu Tarafından Geliştirilmiş Ortak Arama Motoru)

E-Gruplar

Partnership Databases For Youth In Action Programme

Euro-Mediterranean Youth Platform