30 Kasım 2015 Tarihli Erasmus+ Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar Bilgilendirme Toplantısı Sunumu