Erasmus+ Programı Tüm Haberleri

2016 Dönemi Ortak Ülkeler ile Hareketlilik (KA107) Faaliyeti Ara Rapor Dağıtım Sonuçları

2016 döneminde KA107 faaliyeti sürdüren 21 yükseköğretim kurumundan ara raporları alınarak ek hibe ve azaltma talepleri toplanmıştır. Yükseköğretim kurumlarımızın ek hibe taleplerini karşılamak üzere, dağıtım, AB Komisyonun Ulusal Ajanslara ilettiği modaliteler dikkate alınarak aşağıdaki yöntem çerçevesinde gerçekleştirilmiştir:

  • Üniversitelerin ek hibe talebinde bulundukları ülkeler, ait oldukları bütçe kategorisine göre sınıflandırılıp, bağımsız dış uzmanların verdiği konsolide puanlar dikkate alınarak, yukarıdan aşağıya doğru sıralanmıştır.
  • Her bir akış için kişi başı talep edilen ek süreler analiz edilerek, Merkezimizin hibe kısıtı ve daha çok kuruma hibe dağıtabilme yaklaşımı nedeni ile, öğrenci hareketliliği için kişi başı 150 günün üzerinde hibe talebinde bulunan kurumların talepleri 150 gün ile, personel hareketliliği için kişi başı 7 günün üzerinde hibe talebinde bulunan kurumların talepleri 7 gün ile sınırlandırılmıştır.
  • Diğer taraftan, yine Merkezimizin hibe kısıtı ve daha çok kuruma hibe dağıtabilme yaklaşımı nedeni ile, her bir akış için talep edilen kişi sayısı, hem öğrenci ve hem de personel hareketliliği faaliyeti için, konsolide dış uzman puanları dikkate alınarak, aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır:

       Puan aralığı     Kişi sayısı

       1. 90-100               4

       2. 80-89                 3

       3. 70-79                 2

       4. 60-69                 1

  • Merkezimizin elindeki bütçenin destekleyebileceği birden fazla akış olması halinde akışlar, aşağıdaki öncelik sırasına göre hibenin yettiği yere kadar desteklenmiştir:

      1. Gelen öğrenci (aylık 800 Avro)

      2. Giden personel (günlük 160 Avro)

      3. Giden öğrenci (aylık 650 Avro)

      4. Gelen personel (günlük 140 Avro)

Yukarıda belirtilen hususların uygulanması sonucunda oluşan ara rapor sonrası yenilenen sözleşme tutarları ve ülkelere göre azaltma ve artırım detayları tablolarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

2016 dönemi KA107 projeleri için ara rapor sonrası tahsisat tabloları

17 Ağustos 2017 Perşembe
http://bit.ly/2uZ0wTl