Erasmus+ Programı Tüm Haberleri

2007-2013 Comenius ve Grundtvig Programları Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti Etki Analizi Raporları yayınlandı

2007-2013 yılları arasında Başkanlığımızca yürütülen Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında gerçekleşen Comenius (Okul Eğitimi) ve Grundtvig (Yetişkin Eğitimi) Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine ilişkin Değerlendirme ve Etki Analizine yönelik bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, faaliyetlere katılımın yararlanıcılar üzerindeki etkileri farklı yönleriyle incelenmiş, yararlanıcıların karşılaştığı problemler ortaya çıkarılarak çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, faaliyete başvuru yapan kişilere, kabul edilenler ve reddedilenler bazında farklı anketler uygulanmış, ayrıca odak grup görüşmeleri ve mülakatlar yapılmıştır. Araştırma sonucu hazırlanan raporların Türkçe ve İngilizce versiyonlarına aşağıdaki linkten erişilebilir.

RAPORLAR

10 Ağustos 2017 Perşembe
http://bit.ly/2uDrsrD