Erasmus+ Programı Tüm Haberleri

Ulusal ECVET Uzmanları Ekibi İçin Başvuru İlanı

2014 yılından itibaren Avrupa Komisyonu, Mesleki Eğitimde Kredi Transferi Sistemi’nin (ECVET) yerel bazda uygulanmasında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının ilgili ülkelerde uygulanmasından sorumlu Ulusal Ajanslara önemli rol ve sorumluluklar yüklemiştir. Bu doğrultuda Başkanlığımız 2016 iş programına uygun olarak ECVET Uzmanları Ekibi oluşturmuştur. ECVET hakkında detaylı bilgi için bakınız.

2017 ve 2018 yılı içerisinde ECVET konulu farkındalık yaratma ve bilgilendirme çalışmaları devam edecektir. Bahse konu çalışmalarda yer almak üzere ECVET uzmanları ekibine bir akademisyen, bir çevirmen ve bir bilişim personelinin eklenmesi planlanmaktadır. ECVET uzmanı olarak görev yapacak kişiler ile Türkiye Ulusal Ajansı arasında 2017 yılı sonuna kadar sözleşme imzalanacak ve gerektiğinde 2018 yılını kapsayacak şekilde sözleşme yenilenebilecektir. Uzman olarak seçilecek kişinin hâlihazırdaki brüt maaşının günlük karşılığı hesaplanarak, yıl içinde ECVET konusunda görevlendirildiği gün sayısına göre ödeme yapılacaktır.  

Yukarıda belirtilen görevler çerçevesinde Ulusal ECVET ekibinde yer almak isteyenler aşağıda linkleri sunulmuş olan ilgili başvuru formunu 15 Ağustos 2017 tarihi mesai bitimine kadar doldurmaları gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda oluşturulacak kısa listedeki adaylardan sundukları beyanları belgelendirmeleri istenebilecektir. Kısa listeye giren adaylarla irtibata geçilerek ihtiyaç olması halinde bu kişilerle mülakat yapılacaktır.

ECVET Uzmanlarının Görev ve Sorumlulukları:

 1. ECVET’in ulusal bilinirliği konusunda çalışma programı hazırlanması, bu programın uygulanması ve raporlanması aşamalarında kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
 2. ECVET konusunda Avrupa Birliği düzeyindeki güncel gelişmeleri takip etmek ve gerektiğinde raporlamak.
 3. ECVET konusundaki uluslararası yayınların Türkçeye çevrilmesi konusunda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
 4. ECVET internet sitesinin içerik yönetiminde görev almak.
 5. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ECVET konusunda kendisine verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Başvuruda bulunacak kişilerde aranan özellikler:

Araştırmacı görevlendirmesi için:

 1. Başvuru tarihi itibariyle eğitim bilimleri alanında en az 5 yıllık akademisyenlik deneyimi olmak,
 2. İngilizce yabancı dilinde C2 (Europass Dil Pasaportu ölçeğine göre) seviyesinde konuşma, yazma ve okuma becerilerine sahip olup bunu ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri kapsamında KPDS/ÜDS/YDS puan türünde 80 ve üzeri puan alındığını gösteren bir dil belgesine veya İngilizce dilinde eğitim verme tecrübesine sahip olmak,
 3. Tercihen ECVET ve ilgili konularda akademik, araştırma veya rapor çalışmaları olmak,
 4. Tercihen uluslararası çalışma tecrübesi bulunmak,
 5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
 6. Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak.

Başvuru formu için tıklayınız...

Çevirmenlik görevlendirmesi için:

 1. Başvuru tarihi itibarıyla mütercim-tercüman veya İngilizce öğretmeni olarak en az 5 yıllık profesyonel deneyime sahip olmak,
 2. İngilizcede ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri kapsamında KPDS/ÜDS/YDS puan türünde en az 80 olan bir dil belgesine sahip olmak,
 3. Tercihen ECVET prensiplerinin uygulandığı veya çalışıldığı Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları mesleki eğitim hareketlilik ve/veya ortaklık projelerinde ECVET prensiplerinin uygulanması ve çalışılması süreçlerinde görev almış olmak,
 4. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
 5. Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
 6. Bir kamu kuruluşunda çalışıyor olmak.  

Başvuru formu için tıklayınız...

Bilişim personeli görevlendirmesi için:

 1. Üniversitelerin tercihen Bilgisayar veya ilgili bölümlerinden mezun olmak,
 2. HTML, CSS, Javascript gibi web teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
 3. Google Analytics gibi optimizasyon çalışmasında kullanılan araçlar hakkında bilgi sahibi olmak,
 4. Tercihen en az 1 yıllık internet sitesi içerik editörlüğü deneyimi olmak,
 5. Tercihen Photoshop bilmek,
 6. İngilizcede ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri kapsamında KPDS/ÜDS/YDS puan türünde tercihen en az 60 olan bir dil belgesine sahip olmak,
 7. Tercihen ECVET konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 8. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
 9. Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
 10. Bir kamu kuruluşunda çalışıyor olmak.

Başvuru formu için tıklayınız...

03 Ağustos 2017 Perşembe
http://bit.ly/2vwTvMz