Erasmus+ Programı Tüm Haberleri

2017 Yılı Mesleki Eğitim Hareketlilik Proje Başvurusu Yapacak Kurumlar İçin Duyuru

2017 yılı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği projelerinin Erasmus+ Programı amaç ve kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, projelerin başarılı bir şekilde hazırlanması ve uygulanması bakımından proje sunacak kurumların aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir:

- Projelerin kurumların ihtiyacını yansıtacak şekilde hazırlanması ve Program kuralları esas olmak üzere başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanması gerekmektedir.

- Meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yurt dışındaki iş yerlerinde staj yapabilmesi, mesleki eğitiminden sorumlu personelin ise yurt dışında işbaşı eğitimi alabilmesi veya eğitmenlik görevini icra edebilmesi için, temel mesleki eğitim veren kurumlar tek başına veya ulusal konsorsiyum oluşturarak mesleki eğitim hareketlilik projeleri için başvuruda bulunabilirler.

- Tek başına bir kurumun başvurusu dışında birden fazla ulusal kurumun projeye dahil olması durumunda ulusal konsorsiyum kuralı geçerli olmakta ve bu projelerde başvuran kurum dahil en az üç mesleki eğitim kurumunun yer alması gerekmektedir. Ulusal kurumları ortak alarak hazırlanan bu tür bir konsorsiyum projesinin söz konusu şartı sağlamaması durumunda uygunluk aşamasında eleneceği unutulmamalıdır. Tek başına veya konsorsiyum şeklinde yapılan başvurular arasında puanlama açısından herhangi bir öncelik söz konusu olmayacaktır. Aksine ulusal konsorsiyum oluşturmak için yeterli ve uygun gerekçeler bulunmalıdır. Projeye özgü olmayan ve yalnızca sonuçların daha fazla sayıda kuruma yaygınlaştırılması gibi tüm projeler için geçerli olabilecek gerekçeler konsorsiyum kurmak için yeterli olmayacaktır.  Konsorsiyum kurma gerekçesinin yetersiz olması, içerik değerlendirmesi sırasında projenin, ilgili kriterden düşük puan almasına yol açabilecektir.

- Mesleki eğitim hareketlilik projeleri ile eğitimleri çalışma temelli öğrenmeyi içeren meslek lisesi öğrencileri veya çıraklar yurt dışında 2 haftadan 12 aya kadar işletmelerde staj yapabilmektedirler. Program kuralları gereği öğrenicilerin yurt dışı faaliyetinin iş yeri stajı olarak uygulanması gerektiği unutulmamalıdır.

Öğrenci veya çıraklara yurtdışında bir işyeri veya bir meslek okulu ev sahipliği yapabilir. Ev sahipliğini bir meslek okulunun yapacak olması durumunda, bu okulun işletmelerde çalışmaya dayalı bir eğitim programının olması ve öğrenicilere (learner) işletmelerde staj yaptırması gerekmektedir.

- Yurt dışı stajın içeriği öğrenicilerin (mesleki lisesi öğrencileri ve çıraklar) Türkiye’deki eğitimi ile uyumlu olmalıdır.  Öğreniciler için planlanan hareketlilik projesi, öğrenicinin Türkiye’de bir işletmede yapacağı stajın, beceri eğitiminin veya çalışmanın bir kısmını veya tamamını yurt dışında gerçekleştirmesi üzerine kurgulanmalıdır. Öğrenicilerin yurt dışındaki faaliyetin büyük bir kısmını teorik eğitim şeklinde veya kurum ziyaretleri şeklinde geçirmesinin Program kurallarına aykırı olduğu unutulmamalıdır.

- Mesleki eğitim kurumlarında görev yapan ve mesleki eğitimden sorumlu personel, yurt dışında 2 günden 2 aya kadar eğitmenlik/öğretmenlik, işbaşı eğitimi veya iş ve işleyişi gözlem yoluyla öğrenme süreci geçirebilir. Mesleki eğitim kurumları dışındaki kurumlardaki uzmanlar ancak yurt dışında öğretmenlik veya eğitmenlik görevi için proje faaliyetlerine katılabilirler. Mesleki eğitim hareketlilik projelerinde mesleki eğitim personeli yurt dışında kurs faaliyetine katılamaz veya faaliyetin büyük bir kısmını çalışma ziyaretleri şeklinde geçiremez.

- Yurt dışına katılımcı gönderecek kurumun, başvuru öncesinde, yurt dışı faaliyetin içeriği, katılımcı sayısı, elde edilecek kazanımlar ve bu kazanımların belgelenmesi gibi hususlarda ev sahibi kurumla doğrudan imzalı ön anlaşma veya e-posta yoluyla kayıtlara geçecek şekilde yazılı olarak mutabakata varmalıdır.

- Ev sahibi kurumların PIC numaraları kurumun yetkili kişisinin bilgisi ve izni dışında hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Üçüncü kişi veya firmalar aracılığıyla temin edilen PIC numaraları kurum yetkilisinin bilgi ve izni olmadan kullanılmamalıdır. Başvuru öncesi kurumsal e-posta adresi üzerinden yurt dışı ortakla doğrudan iletişime geçilmeli ve kurumun proje kapsamında katılımcılara ev sahipliği yapmayı kabul etmesi halinde, internet sitesindeki uzantıyla uyumlu kurumsal e-posta adresinden gönderdiği PIC numarası, kurum bilgileri ve projedeki görevleri başvuru formuna yazılmalıdır. Doğrudan yurt dışı ortağın kurumsal e-posta adresinden ve kurum yetkilisinden alınmayan veya üçüncü kişi veya firmalar aracılığıyla alınan e-postalara itibar edilmemelidir. Kurumun internet sitesinden usulüne uygun olarak alınan ve yukarıdaki hususları içeren e-postaların veya imzalı ön anlaşmaların taranmış halleri başvuru formunun ekinde sunulabilir.   

- Başvuru formunda kurum yetkilisi tarafından imzalanan Doğruluk Beyanı ile katılımcı sayısı, faaliyet içeriği (öğreniciler için staj, mesleki eğitim personeli için işbaşı eğitimi) konusunda yurt dışı ortakla mutabakata varıldığı beyan edilmekte ve yurt dışı faaliyetin başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanacağını taahhüt edilmektedir. Başvuru formları, içeriğinde ve eklerinde belirtilen hususlar göz önüne alınarak değerlendirildiğinden, başvuru öncesi ortaklık kurulmamış olması gibi Doğruluk Beyanına aykırı aykırı durumların tespiti halinde, Başkanlığımız tarafından projenin iptali başta olmak üzere tüm tedbirlerin alınacağı, gerekirse hukuki işlem başlatılacağı unutulmamalıdır. 

- Yurt dışı ev sahibi kurumun kapasitesi, faaliyetin türü, ülke ve akış sayıları vb. hususlar dikkate alınarak proje katılımcı sayısının gerçekçi ve makul düzeyde tutulmasına dikkat edilmelidir. Bu hususlar göz önünde bulundurulmadan ve gerekçelendirilmeden belirlenmiş katılımcı sayıları projenin, içerik değerlendirmesi sırasında düşük puan almasına sebep olabilecektir. Öğreniciler Türkiye’de bir firmaya yerleştirilirken nasıl iş yerinin kapasitesi dikkate alınıyorsa aynı şekilde yurt dışındaki firmanın da kapasitesi dikkate alınmalı ve işletme başına düşen katılımcı sayısının gerçekçi ve uygulanabilir olmasına dikkat edilmelidir.  Gerçekçi olmayan abartılı katılımcı sayılarının değerlendirme puanını olumsuz yönde etkileyebileceği unutulmamalıdır.

- Projeler bir veya birkaç ihtiyacı gidermek için hazırlanırlar. Projelerin katılımcı, kurum, sektör vb. aktörlerin ihtiyaçları belirlenerek ve gerekirse bunun için ön çalışma yapılarak hazırlanması önemle tavsiye edilmektedir. Öğrenici stajı veya personel eğitimi açısından belirlenecek proje konusunun yurt dışında uygulanabilir olmasına dikkat edilmelidir. Proje konusu, yurt dışı ev sahibi kurumla doğrudan anlaşmaya varılmadan belirlenmemelidir.

- Kurumların, projelerini kendi ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir.

- Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlamaları, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden hükümler içeren sözleşme imzalamamaları gerekmektedir.  Projelere ilişkin bilgi desteği ve her türlü sorular için Başkanlığımıza müracaat edilebilir. Proje hazırlığı aşamasında olan kurumlara yönelik olarak düzenlenmekte olan proje destek toplantıları için Başkanlığımız internet sitesinden başvuru yapılabilmektedir. 

Yukarıda ele alınan hususlar ve Erasmus+ Programının diğer kuralları hakkında detaylı bilgi için, Başkanlığımız internet sitesinde İngilizce ve Türkçe versiyonları yer alan 2017 Erasmus+ Program Rehberinin ilgili bölümlerine bakılabilir.

Tüm başvuru sahiplerine başarılar dileriz.

Duyurunun PDF formatı için tıklayınız
11 Ocak 2017 Çarşamba
http://bit.ly/2jlkDpk