Erasmus+ Programı Tüm Haberleri

Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projeleri Sözleşme Öncesi Gerekli Belgeler

Sayın Proje Sahipleri,

2016 yılı teklif çağrısı döneminde Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında kabul listesinde yer alan projelerin uygulanabilmesi için başvuru sahibi kurumlarla hibe sözleşmesi imzalanması gerekmektedir.

Hibe Sözleşmesinin imzalanması için tamamlanması gereken belgeler şunlardır:

•Bilgi güncelleme formu (e-posta ile gönderilmiştir)

•Yetki devri varsa buna dair beyan

Bunlara ek olarak ;

Yararlanıcı kuruluş şirket ise;

•Ticaret sicili gazetesinde yayımlanan tasdikli şirket ana sözleşmesi

•Vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığını gösterir son aya ait belge

•SGK borcu olmadığını gösterir son aya ait belge

•İlgili oda faaliyet devam belgesi

•İmza sirküleri (Noter tasdikli) Şirket adına hibe sözleşmesini imzalamaya yetkili olduklarını gösteren yönetim kurulu kararı

Yararlanıcı kuruluş sivil toplum kuruluşu ise;

•Kuruluşları ile ilgili kanun, tüzük, sözleşme vb. gibi belgelerin tasdikli örneği

•Yetkili resmi kuruluşlardan alacakları halen faaliyette bulunduklarına dair belge

•İmza sirküleri (noter tasdikli)

•Kuruluş adına hibe sözleşmesini imzalamaya yetkili olduklarını gösteren yönetim kurulu kararı

•Projenin uygulanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı

Yararlanıcı kurum/kuruluşun kamu kurumu dışında bir kurum olması halinde;

•Hesapların kapandığı son mali yıla ait onaylı Mali Bilanço.

Yetki devri belgesi için tıklayınız.


21 Kasım 2016 Pazartesi
http://bit.ly/2gboZ3r